Eerste bouwactiviteiten windturbinepark “Reichswald”

Nee, zover is het gelukkig nog niet, maar als het aan Burgemeester Steins van Kranenburg en de projectontwikkelaar ABO ligt is het windturbinepark in 2017 operationeel. Dit park langs de Karterspielerweg met twaalfstuks tweehonderd meter hoge windturbines dreigt het uitzicht vanuit ons dorp voorgoed ontsieren.

Wel hebben we vernomen dat er binnenkort een 140 meter hoge windmeetmast in het Reichswald wordt gebouwd aan de zuidoostzijde van de Karterspielerweg. De bouw van de mast staat gepland voor maart dit jaar. In de mast zal meetapparatuur gemonteerd worden die de windkarakteristieken gaan registreren. Deze metingen duren een jaar. De Duitse projectontwikkelaar ABO en Gemeente Kranenburg verwachten dat er genoeg wind staat om er geld mee te kunnen verdienen. Dit ten koste van het bos en ons mooie landschap.

Na deze nog relatief kleine ingreep zal het voor de laatste keer nog een tijdje rustig blijven in het bos.
In deze periode zal de ontwikkelaar onderzoek doen naar de Flora en Fauna om maar aan te kunnen tonen dat er geen beschermde soorten geschaad zullen worden.

Mochten deze soorten niet worden aangetroffen dan zullen niet lang daarna de voorbereidende werkzaamheden starten voor de bouw van de windturbines. Per windturbine zal achtduizend vierkante meter bos gekapt worden, een oppervlak groter dan een voetbalveld. Deze kaalslag is permanent omdat voor onderhoud of een niet ondenkbare calamiteit, er groot materieel opgesteld moet kunnen worden. Ook de Kartenspielerweg zal hiervoor geschikt gemaakt worden. Dit betekent een aanzienlijke verbreding van de weg.

Het voorgenomen plan is voor ons burgerinitiatief “Tegenwind in het Reichswald” onbegrijpelijk.
Het windturbinepark zal de natuur en recreatieve waarde van het Reichwald schaden.

De bouwactiviteiten, het lawaai en de slagschaduwen van de draaiende wieken in het bos, zullen de vogels, het wild en toeristen verjagen. Hier speelt ook nog, dat bij een eventuele brand in het turbinehuis, als gevolg van een technisch defect of blikseminslag, deze niet kan worden geblust en er in het bos een onbeheersbare situatie kan ontstaat. Aangezien elke turbine is gevuld met 1,200 liter olie, bestaat de kans dat bij het vrijkomen van deze olie de hier aanwezige drinkwaterbronnen worden verontreinigd.

Het Reichswald is een mooi gevarieerd bos met naald en loofbomen en een veelzijdige populatie aan dieren, hetzelfde bos dat een van de pijlers vormt van het toerisme in Groesbeek.
Wij willen dit bos in zijn geheel behouden!

Meer weten? Wilt u zich verzetten? Bezoek de tweetalige website: www.gegenwindreichswald.eu of wordt fan van de Facebook pagina: https://www.facebook.com/Gegenwind.Tegenwind.Reichswald.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.