Eerste asielzoekers vanaf februari in Stieltjesstraat

In het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen zullen vanaf februari 2017 de eerste asielzoekers instromen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt het pand tijdelijk in gebruik als tijdelijk azc voor 300 asielzoekers.

Het COA zou het pand in gebruik nemen als noodopvanglocatie. In 2016 is de instroom van vluchtelingen echter fors afgenomen en heeft het COA besloten noodopvanglocaties af te bouwen en te sluiten. Aan de regionale regietafel Gelderland is vervolgens afgesproken dat locaties die al in realisatie waren zouden doorgaan, zoals de locatie aan de Stieltjesstraat. In het pand aan de Stieltjesstraat waren daarnaast al voorzieningen aangebracht die het mogelijk maakten om het pand in te zetten als azc.

Opvangcapaciteit

De situatie rondom de instroom van vluchtelingen blijft echter onzeker, daarom heeft het COA eind 2016 ook besloten de opvangcapaciteit landelijk gespreid af te schalen. Het aantal opvangplaatsen wordt op locaties teruggebracht. Dit geldt ook voor de locatie aan de Stieltjesstraat. Het COA zal geen 500 maar 300 asielzoekers opvangen in het pand.

Ingebruikname azc

In januari 2017 zal het COA het gebouw inrichten en vanaf februari 2017 zullen de eerste asielzoekers komen. Het COA neemt in het gebouw vijf verdiepingen tijdelijk in gebruik. Voor de invulling van de rest van het gebouw zijn het COA en de gemeente nog nader met elkaar in gesprek. Het COA heeft een huurovereenkomst tot september 2018.

Integratie en participatie

Het COA werkt samen met de gemeente Nijmegen aan een programma om integratie en participatie van vergunninghouders aan de samenleving te versnellen. Hierbij zal ook intensief worden samengewerkt met verschillende Nijmeegse partijen. Vergunning-houders van de opvanglocatie in Nijmegen zullen voor huisvesting zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de regiogemeenten.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.