Druten en Wijchen: ambtelijke fusie op 1 januari 2018

Donderdagavond 30 maart hebben de gemeenteraden van Druten en Wijchen de colleges toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling van de Werkorganisatie Druten-Wijchen aan te gaan.

Dit betekent dat de gemeenten Druten en Wijchen op 1 januari 2018 ambtelijk fuseren. Het gaat dus niet om een herindeling.

Wat betekent dit voor inwoners, ondernemers en instellingen?

Op 1 januari 2018 verandert er in praktische zin weinig voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen uit Druten en Wijchen. Inwoners van Druten bellen gewoon naar het gemeentehuis in Druten. Zij kunnen daar hun rijbewijs, paspoort of ID-kaart blijven ophalen. En ook vergunningen regelen inwoners en ondernemers gewoon in Druten. Hetzelfde geldt voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen uit Wijchen.

Iedere gemeente houdt ook haar eigen burgemeester, college van B&W en gemeenteraad. Inwoners en ondernemers kunnen in hun eigen gemeente blijven meepraten over onderwerpen die in de gemeente spelen. Er verandert ook niets in het contact met leden van de gemeenteraad en het college. De dienstverlening van de gemeenten blijft dus lokaal en dichtbij inwoners en gemeentebesturen.

Moderne en efficiënte dienstverlening

Vanaf 1 januari 2018 werken de ambtenaren van Druten en Wijchen samen in één organisatie. Dit is de Werkorganisatie Druten-Wijchen. Hiermee willen de colleges de bestuurskracht van de individuele én gezamenlijke gemeenten en de strategische positie in  (en met!) de regio verbeteren. Ook moet de Werkorganisatie er voor zorgen dat de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) instellingen, colleges en raden toeneemt en de ambtelijke organisatie minder kwetsbaar is. Meer producten en diensten zijn straks digitaal te verkrijgen. Maar er blijft ook persoonlijke aandacht en maatwerk waar dat nodig is. De betrokken ambtenaren houden in de beide gemeentehuizen hun ‘thuisbasis’.

Uitvoering van automatiseringstaken door iRvN

De gemeente Wijchen sluit, net als de gemeente Druten, voor wat betreft de automatiseringstaken aan bij het Rijk van Nijmegen (iRvN). Door de automatiseringstaken bij iRvN te beleggen, wordt de kwetsbaarheid verminderd. Bovendien wordt de kwaliteit verder versterkt.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.