De dijk bij Lent is dicht

De laatste doorgang van de kademuur bij Lent is vandaag gesloten. Daarmee is de nieuwe waterkering van het project Ruimte voor de Waal zo goed als gereed. De komende maanden wordt de voor-en achterzijde van de zogenaamde L-wand nog aangevuld met grond en wordt de voorzijde bekleed met Portugees graniet.

De 1600 meter lange kademuur, afgewerkt als schuine kade, vormt samen met de groene kade aan de oostkant de nieuwe waterkering. Eind februari neemt het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland het besluit de nieuwe waterkering in beheer te nemen, Daarmee is de oude dijk geen waterkering meer.

De nieuwe waterkering ligt 300 meter verder landinwaarts dan de oude waterkering. Het verleggen van de dijk zorgt, samen met de circa 4 km lange nevengeul, voor een betere bescherming tegen hoogwater. De maatregelen vormen een onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma zorgt ervoor dat het risico op hoogwatersituaties zoals die van 20 jaar geleden verkleind wordt.

De volgende mijlpaal is de ingebruikname van de Promenadebrug als verbinding naar het toekomstige eiland, eind maart. Zodra die verbinding is gerealiseerd kan het stuk Oosterhoutsedijk worden weggegraven dat nu nog tussen de twee stukken nevengeul inligt. Nog voor de Vierdaagse wordt ook de Verlengde Waalbrug in gebruik genomen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.