D66 Nijmegen: Geen verhoging parkeertarieven in 2015

De fractie van D66 verzet zich tegen de verhoging van de parkeertarieven voor 2015. Het college van B&W stelt voor het kortparkeren 2% duurder te maken. Volgens D66-fractievoorzitter Jetten is de verhoging niet nodig en bovendien slecht voor de aantrekkelijkheid van de Nijmeegse binnenstad. De oppositiepartij dient een amendement op de Stadsbegroting in om de verhoging tegen te houden.

Bruisende binnenstad
De voorgestelde tariefsverhoging is volgens de sociaal-liberale oppositiepartij niet uit te leggen nu de gemeenteraad ‘Een bruisende binnenstad’ als een van de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar heeft benoemd. D66-fractievoorzitter Rob Jetten: “Alle politieke partijen willen rust aan het parkeerfront, zodat bezoekers Nijmegen weer meer en meer ontdekken als een prettige stad om te winkelen en uit te gaan. Verhoging van de parkeertarieven in het centrum draagt daar absoluut niet aan bij. Ik vind het onbegrijpelijk dat Binnenstad-wethouder Van Hees van De Nijmeegse Fractie hiermee akkoord is gegaan.”

Tariefverhoging terugdraaien
Volgens D66 is er ook helemaal geen noodzaak om de tariefsverhoging door te voeren. “Het college stelt zelf voor om de opbrengsten van het parkeerbedrijf met 200.000 euro op te hogen. Als ik dan vervolgens in de Stadsbegroting lees dat verhoging van de tarieven voor kortparkeren noodzakelijk is om deze verhoging te realiseren dan kan ik mijn ogen niet geloven. D66 zal de gemeenteraad daarom voorstellen de tariefsverhoging terug te draaien.”

Belastingplan ‘eerlijk, aantrekkelijk, groen’
De gemeenteraad van Nijmegen bespreekt de Stadsbegroting 2015-2018 op woensdag 12 november. Naast een amendement om de parkeertarieven te bevriezen, dient D66 samen met het CDA een belastingplan in om de OZB-lasten voor ondernemers te verlagen en een groen systeem in te voeren voor het bepalen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.