D66 en CDA presenteren groen en eerlijk belastingalternatief

D66 en CDA komen bij de behandeling van de Stadsbegroting 2015 van aanstaande woensdag met een alternatief belastingplan. D66-fractievoorzitter Rob Jetten: “We hebben samen een belastingplan ontwikkeld dat groener en eerlijker is dan de voorstellen van het college. We houden daarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ in stand en voorkomen hoge lokale lasten voor woningeigenaren en ondernemers.” Het belastingplan van de twee oppositiepartijen zorgt voor gerichte ondersteuning van Nijmegenaren met een kleine beurs. Mark Buck (fractievoorzitter CDA): “Wij kijken niet of iemand in een huurhuis of koophuis woont, zoals het college doet met haar plannen. CDA en D66 willen alle Nijmegenaren met een kleine beurs een steun in de rug geven, ongeacht hoe ze wonen.”

Ouderwetse tweedeling college
De middenpartijen maken zich grote zorgen over de nieuwe belastingplannen van de coalitie. Rob Jetten: “Als het aan de SP, GroenLinks, PvdA, DNF en VSP ligt, wordt Nijmegen nog duurder voor ondernemers en woningcorporaties. Investeringen in banen, nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woningen worden zo geremd. Bovendien gaan huurders geen afvalstoffenheffing meer betalen, ten koste van woningeigenaren die meer OZB moeten betalen. Op die manier wordt er een oneigenlijk verschil gemaakt tussen mensen die huren en mensen die kopen. De plannen passen ook niet bij de klimaatambities van onze stad, omdat het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt losgelaten.” Met een alternatief belastingplan doen de twee oppositiepartijen een handreiking naar de coalitie.

Mark Buck: “Zowel het CDA als D66 zijn degelijke en constructieve partijen die niet op voorhand alle voorstellen van de coalitie afwijzen. In dit geval vonden we echter dat we in actie moesten komen. Ons alternatief plan is eerlijk, aantrekkelijk en groen. We versterken het minimabeleid om zo te voorkomen dat inwoners van onze stad onder andere door de lokale lasten het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat kan volgens ons echter hand in hand met een groener belastingstelsel en een extra impuls voor ondernemers en woningcorporaties.”

Een eerlijk, aantrekkelijk en groen alternatief
Het alternatief belastingplan van D66 en CDA kent drie pijlers. 1) Eerlijk: uitbreiding van het minimabeleid. Inwoners die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, kunnen tegemoetkoming krijgen voor lokale lasten om zo hun koopkracht op peil te houden. 2) Aantrekkelijk: De OZB voor ondernemers wordt de komende jaren in kleine stapjes verlaagd, zodat Nijmegen niet langer de duurste stad van het land is om te ondernemen. 3) Groen: Huurders en kopers betalen rioolheffing en afvalstoffenheffing aan de hand van hun gebruik. Minder water verbruiken en het scheiden van afval krijgen zo een extra impuls.

Fractievoorzitters Buck en Jetten hopen op brede steun in de gemeenteraad voor het alternatieve belastingplan: “De coalitie lijkt zich blind te staren op een simpele tweedeling tussen huurders en kopers. Wij bieden de progressieve partijen GroenLinks en de PvdA, maar ook de vermeende middenstandspartij DNF een alternatief. Een alternatief dat eerlijk, aantrekkelijk en groen is. Wij steken onze handen uit. De vraag is: Wie neemt ze aan?”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.