D66: ‘Ben zorgvuldig met de democratie’

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt het verstandig dat er geen referendum wordt gehouden over de komst van het Vrijheidsmuseum: ‘En ja, dat klinkt misschien vreemd, omdat D66 een pleitbezorger is van directe democratie. Maar juist omdat we zo’n voorstander zijn van een betrokken democratie, vind ik dat we er zorgvuldig mee moeten omgaan. Dit referendum zou voor het vertrouwen in onze democratie meer kwaad dan goed hebben gedaan.’
Verkeerd gebruikt goed gereedschap
‘Als je goed gereedschap op de verkeerde manier gebruikt, kan het averechts werken. Ook al is het nog zo’n goed gereedschap. Dat geldt hierbij ook’, zo geeft Jetten aan. ‘Referenda zijn een prima instrument om de kiezer te vragen om een uitspraak over beleid of ethische kwesties. Ze zijn niet bedoeld om uitvoeringsbesluiten zoals vergunningverleningen of aan- en verkopen terug te draaien. In dit geval spreken we dus niet over een afweging ten opzichte van het algemeen belang. Voor je het weet is iedereen zijn dakkapel aan het voorleggen aan de stad.’
Extra onduidelijkheid
De D66-fractieleider geeft aan dat het onderwerp van het referendum onduidelijkheid veroorzaakt. ‘We hebben ons in de fractie de vraag gesteld wat dit referendum de Nijmegenaar eigenlijk voorlegt. Stel dat de Nijmeegse kiezer in 2014 nee zegt tegen dit raadsvoorstel, wat moeten we dan doen? Moet de Vasim niet voor één euro maar voor honderd euro worden verkocht? Moeten we de investeringen in de openbare ruimte achterwege laten? Moet het Vrijheidsmuseum er überhaupt niet komen? Zo’n uitkomst levert alleen maar meer onduidelijkheid op.’
Aan de slag
D66 is blij dat er eindelijk duidelijk is voor iedereen. Jetten: ‘Het college kan aan de slag. Nijmegen gaat een cultuurhistorisch pareltje krijgen dat bovendien de lokale economie en werkgelegenheid goed zal doen. Daarnaast hebben wij er met een amendement voor gezorgd dat er wordt gezocht naar een goede oplossing voor de creatieve ondernemers die nu in de Vasim zitten.’ Jetten denkt daarbij aan samenwerking met het museum of andere mooie plekken in de stad, zoals fractiegenote Kristie Lamers eerder al bepleitte.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.