CWZ vraagt met symposium aandacht voor zorg en begeleiding in laatste levensfase

Is een ziekenhuis wel de beste plek voor een patiënt in de laatste levensfase? Wanneer stop je met behandelen en is begeleiding bij emotionele verwerking en organisatie van de zorg op een andere plek van meer betekenis? Zorgprofessionals uit de ziekenhuiswereld en daarbuiten komen op 26 november samen om zich over deze en andere vragen te buigen tijdens het symposium ‘Tijd voor palliatieve zorg’ in CWZ.

Het palliatief team van CWZ wil met het symposium laten zien waarom het zo belangrijk is om tijdig aandacht te hebben voor de zorg in de laatste levensfase. Dan gaat het niet alleen over fysieke ondersteuning met bijvoorbeeld pijnbestrijding, maar ook over omgaan met mensen die angstig zijn of vragen hebben over zingeving. Het symposium is bedoeld voor specialisten en (gespecialiseerde) verpleegkundigen in het ziekenhuis en voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. Het maximale aantal aanmeldingen voor het symposium is inmiddels bereikt.

Vragen
Er is veel vraag bij patiënten en hun naasten over begeleiding bij het levenseinde. Vanaf een zogenaamd ‘slecht nieuwsgesprek’ en daarna weer thuis, bij bezoek op de poli en tijdens opname. Vragen over verlichting bij pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid, en ook emotionele vragen over angst en zingeving. Ook hebben veel mensen vragen over beslissingen rond het levenseinde.

Ook buiten het ziekenhuis
Door goede samenwerking en afstemming met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, hospices en andere ziekenhuizen wil het palliatief team de laatste levensfase voor patiënten en hun naasten zo aangenaam mogelijk maken. Soms is ziekenhuisopname dan niet de beste oplossing en zorgt het palliatief er samen met andere zorgverleners voor dat iemand thuis veilig kan overlijden.

Kijk voor meer informatie over palliatieve zorg in CWZ op https://www.cwz.nl/specialismen/oncologie/palliatieve-zorg.html

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.