CWZ presenteert innovatieve projecten tijdens symposium over veranderingen in de zorg

Om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te laten blijven vinden er nu en in de nabije toekomst vele veranderingen in de zorg plaats. Ook voor ziekenhuizen betekent dit een veranderende rol. Het CWZ ontwikkelt samen met andere zorgaanbieders in de regio nieuwe manieren om de zorg thuis en in een zorgcentrum zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling in het ziekenhuis. Deze kennis en ervaring delen we met zorgprofessionals op 18 november in het symposium ‘Op de drempel van het veranderende zorglandschap: kaalslag of kansen – samen meer mogelijk!’

Het symposium is bedoeld voor mensen die beroepsmatig bezig zijn met intra- en extramurale zorg: zorg binnen zorginstellingen en bij mensen thuis. Sprekers van onder meer Gemeente Nijmegen, zorgverzekeraars en thuiszorg vertellen wat de veranderingen voor de manier van werken in hun organisaties inhoudt.

Goede voorbeelden
Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod: goede voorbeelden worden gedeeld en besproken. Doel is van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen om zo tot nog meer mooie samenwerkingsinitiatieven in de zorgketen te komen.

Project
Een voorbeeld is het project IPAT, waarin CWZ intraveneuze behandelingen mogelijk maakt bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dit betekent dat patiënten ook buiten de muren van het ziekenhuis medicatie via een infuus kunnen krijgen. De Trombosedienst prikt patiënten ter controle in de thuissituatie, waardoor ze ook hiervoor niet terug hoeven te komen naar het ziekenhuis. CWZ schoolde medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg in de regio in het toedienen van de medicatie intraveneus.

Scholing vanuit CWZ
Tijdens het symposium gaan medewerkers van CWZ in op de manier waarop ze andere zorgverleners trainen om bepaalde vormen van ziekenhuiszorg op locatie te verlenen, zodat de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft.

Voor het symposium zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.cwz.nl/symposiumtransferpunt

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.