Continuïteit AWBZ- en jeugdzorg in regio Nijmegen geregeld

Vandaag hebben negen gemeenten in de regio Nijmegen de inkoopcontracten met een groot aantal zorgaanbieders voor jeugdhulp, woonbegeleiding en dagbesteding (voormalige AWBZ-zorg) getekend. Hiermee is de continuïteit van zorg op tijd geregeld voor 2015.

Na een gezamenlijke inkoopprocedure contracteren de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Heumen, Druten, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Groesbeek, Ubbergen en Mook en Middelaar voor de komende jaren een groot aantal bekende en vertrouwde organisaties. Met het tekenen van de contracten is duidelijk wie er vanaf 1 januari 2015 zorg gaan leveren en in welke vorm. Al in januari 2014 zijn gesprekken gevoerd tussen zorgaanbieders en gemeenten. De inzet en de wens was om te komen tot een samenwerking in het zorgaanbod.

De gemeenten zijn verheugd over de manier waarop de jeugdhulp, begeleiding en dagopvang worden aangeboden. Achttien grote zorgaanbieders hebben zich in hun offerte verenigd onder de naam “De Combinatie” om de begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg aan te bieden in de regio Nijmegen. Dat doen zij in de vorm van ambulante, gebiedsgerichte teams, die zorg en ondersteuning bieden aan inwoners ‘van 0 tot 100 jaar’. Verder kunnen inwoners ook zorg en hulp krijgen van 150 kleinere of zelfstandige (specialistische) zorgaanbieders in de regio, waarmee de gemeenten vandaag ook een raamovereenkomst hebben getekend.

De regio Nijmegen heeft daarnaast apart subsidieafspraken gemaakt met elf aanbieders van specialistische jeugdhulp, zoals pleegzorg en residentiele hulp (o.a. gezinshuizen in de wijk). Ook worden op 1 november vanuit de 7 Gelderse regio’s gezamenlijk contractafspraken vastgelegd met aanbieders van zeer specialistische Jeugdhulp, JeugdzorgPlus en (Licht) Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Zij helpen kinderen in intramurale (residentiele) voorzieningen op een terrein.

Zorg wordt in 2015 en verder bij voorkeur vormgegeven op maat en dichtbij de inwoner. Dat gebeurt door meer samenwerking tussen zorgprofessionals, onderwijs, kinderopvang, vrijwilligers, verenigingen en (sport)clubs. Daarbij is het doel dat er voor een gezin één ondersteuningsplan komt, met één persoon als ‘regisseur’ van de zorg. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op laagdrempelige en preventieve hulp, voordat wordt overgegaan op specialistische zorg. Sociale wijkteams en huisartsen kunnen voor jeugdhulp doorverwijzen naar professionele teams in de wijk of naar een zelfstandige aanbieder. Ook is er meer specialistische zorg die vanuit centrumgemeente Nijmegen of regionaal niveau georganiseerd wordt, zoals beschermd wonen of residentiële jeugdzorg.

Vertrouwde organisaties die de afgelopen jaren in de regio Nijmegen zorg, hulp en begeleiding hebben geboden, blijven dat na 1 januari 2015 ook doen. Inwoners met een indicatie tot na 2016 houden voorlopig de zorg of hulp waarvan zij nu gebruik maken. Het is nog niet duidelijk of de zorgaanbieder die zorg in 2015 in dezelfde vorm of door dezelfde persoon kan blijven bieden, omdat er ook bezuinigd moet worden. Inwoners die op dit moment ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ of Jeugdzorg, of hiervoor een indicatie hebben, ontvangen een brief.

Informatie over veranderingen in de zorg zijn te vinden op www.nijmegen.nl/veranderingenzorg

 

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.