Colleges Druten en Wijchen: ambtelijke fusie in 2018

De colleges van de gemeenten Wijchen en Druten willen een ambtelijk fusie aangaan op 1 januari 2018. Dat stellen zij voor aan de gemeenteraden in een kaderstellende nota. Deze nota is een uitwerking van eerdere besluitvorming van de raden over samenwerking in de regio.

In de nota staat onder meer wat beide organisaties bindt, wat het doel van de ambtelijke fusie is en wat dit betekent voor medewerkers en inwoners. De nota geeft een beeld van wat de beide colleges voor ogen staat. De colleges stellen de raden onder meer voor om eind 2016 met een bedrijfsplan (inclusief meerjarenbegroting) te komen.

Bestuurlijke kracht

De colleges van Druten en Wijchen stellen in de nota dat de winst van een ambtelijke fusie vooral zit in de zogeheten eerste K: het versterken van de Krachtige positie in de regio. De regio is immers het meest gebaat bij bestuurlijk sterke gemeenten. Niet alleen door samen te werken en elkaar aan te vullen, maar ook door met die op samenwerking gerichte houding een aantrekkelijke partner te zijn voor andere gemeenten in de regio.

Daarnaast spelen de k’s Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Kosten bij het komen tot een ambtelijke fusie een rol. De winst zit ‘m weliswaar vooral in de eerste K, maar ook de andere k’s kunnen op termijn winst opleveren. Op kostengebied zal eventuele winst gebruikt worden om te investeren in kwaliteit.

Definitief besluit eind 2016

De colleges stellen de gemeenteraden voor de kaderstellende nota in juni te behandelen. Kort na de zomer leggen de colleges een plan van aanpak voor aan de raden. Eind 2016 wordt aan de raden een uitgebreid bedrijfsplan (inclusief financiële meerjarenbegroting) voorgelegd. Ook stellen de colleges dan welke juridische samenwerkingsvorm zij prefereren. Het besluitvormingsmoment aan het eind van het jaar is het definitieve “go” of “no go”- moment. Bij groen licht volgt in 2017 de uitwerking van het bedrijfsplan.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.