ChristenUnie: Nultarief voor gebruikersdeel OZB

Nijmegen -De ChristenUnie Nijmegen is onder de indruk van het vrijwilligerswerk in Nijmegen. Er gebeurt veel op allerlei gebied. Wat een kracht in de Nijmeegse samenleving! Het is aan de gemeente om die kracht te gebruiken en dit niet te doen door het formaliseren van informele initiatieven. Ongewenste overheidsbemoeienis kan vertragend en verstikkend werken. De ChristenUnie kiest dan ook voor een faciliterende benadering, die rechtstreeks profijt oplevert voor vrijwilligersinitiatieven, maar die wegblijft van bemoeienis.

Veel vrijwilligersorganisaties betalen namelijk voor het gebruikersdeel van panden het zakelijk tarief, dat is: het hoogste tarief. Zeker voor kleine organisaties die veelal zonder subsidie hun werk doen, zijn dit vaak grote bedragen. De ChristenUnie Nijmegen wil dan ook dat de gemeente dergelijke organisaties tegemoet komt door het nultarief voor het gebruikersdeel van de OZB ook voor hen van toepassing te verklaren. Voor de gemeente een kleine moeite, voor de Nijmeegse (vrijwilligers)gemeenschap een belangrijke bijdrage.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.