ChristenUnie Nijmegen deelt taart uit bij lancering Zorg Actieplan

Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn presenteert de ChristenUnie Nijmegen maandag 15 maart een speciaal Zorg Actieplan “Uw zorg is onze zorg” als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen. Lijsttrekker Marijn Gunnink deelt taart uit bij Domus van Leger des Heils om vrijwilligers, zorgprofessionals en zorgbehoevenden een hart onder de riem te steken en om het Zorg Actieplan te presenteren. Marijn Gunnink: “Zorg gaat allereerst over mensen, dus de menselijke maat moet voorop staan nu veel zorgtaken op het bordje van de gemeente komen.”

De ChristenUnie Nijmegen beseft dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in de zorg. De langdurige zorg verandert. Gunnink: “Het is nodig dat de zorg verandert, omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Dit brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In het Zorg Actieplan leest u wat de ChristenUnie Nijmegen wil met de zorg. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg.” 

Om dit kracht bij te zetten maar vooral als blijk van waardering voor alle “hardzorgende” hulpverleners in het land, brengen Kamerleden en lokale lijsttrekkers van de ChristenUnie een grote taart met het Zorg Actieplan bij diverse zorginstellingen in het land.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.