CDA spoort college Nijmegen aan tot onderzoek gevolgen Wet Markt en Overheid

Geen gratis fietsenstalling meer? Moeten sportverenigingen veel meer betalen voor het gebruik van hun accommodatie? Wel als de gemeentedeze activiteiten niet aanmerkt als van algemeen belang. Dat alles komt door de Wet Markt en Overheid die vanaf 1 juli ingaat.

Op 1 juli treedt de wet Markt en Overheid in werking. Deze wet beoogt oneerlijke concurrentie vanuit de gemeente te voorkomen: de gemeente moet een eerlijke speler op de markt zijn. Veel van de activiteiten die de gemeente uitoefent, vallen onder de wet Markt en Overheid, het gaat bijvoorbeeld om:
• Het verhuren van ruimten in gebouwen van de gemeente!
• Het exploiteren van bioscopen en gemeentelijke culturele centra!
• Het exploiteren van een sportaccommodatie in eigendom van de gemeente!
• Het exploiteren van een fietsenstalling!
• Het verhuren van cd’s en dvd’s door gemeentelijke bibliotheken!
Van alle activiteiten die onder de wet Markt en Overheid vallen moet de gemeente minstens de integrale kosten van het product of de dienst in rekening brengen. Deze regel heeft
bijzonder ingrijpende gevolgen. Het betekent bijvoorbeeld dat de gemeente geen gratis fietsenstalling meer mag exploiteren, dat sportverenigingen veel meer moeten betalen voor
het gebruik van hun accommodatie, dat Nijmegenaren niet meer voor het voordelige tarief zaaltjes in wijk-, buurt- en jongerencentra kunnen huren en dat de prijs van drankjes in wijk-, buurt- en jongerencentra flink zal stijgen.

Het CDA vindt dit een onwenselijk situatie. Wij willen niet dat sportverenigingen ineens fors meer moeten betalen voor hun accommodatie, wij willen dat Nijmegenaren voor een
aantrekkelijk tarief gebruik kunnen maken van de faciliteiten van wijk-, buurt- en jongerencentra en natuurlijk willen we dat het stallen van een fiets in een bewaakte fietsenstalling gratis blijft.

De situatie die over minder dan een week ontstaat is niet alleen onwenselijk, maar ook onnodig. Activiteiten die onder de wet Markt en Overheid vallen kunnen namelijk van deze
wet uitgezonderd worden als ze gedefinieerd worden als ‘algemeen belang’. Het is aan de gemeente om te bepalen wat een algemeen belang is. Om de gemeente voldoende tijd te
geven om te besluiten over wat een algemeen belang is en wat niet, heeft de gemeente vanaf de inwerkingtreding van de wet, op 1 juli 2012, twee jaar de tijd gekregen. Het college van B&W in Nijmegen heeft van deze twee jaar geen gebruik gemaakt: er is niet onderzocht welke activiteiten van de gemeenten Nijmegen onder de Wet Markt en Overheid komen te vallen en welke activiteiten uitgezonderd dienen te worden. Omdat er niets gebeurd is, vallen veel activiteiten vanaf 1 juli onder de Wet Markt en Overheid. Vanaf 1 juli is de gemeente
Nijmegen dus in overtreding. Sterker nog: de gemeente Nijmegen is al in overtreding, omdat alle nieuwe activiteiten die de gemeente sinds 1 juli 2012 uitvoert, al direct onder de wet
Markt en Overheid vallen. Dat betekent dat Nijmegen, bijvoorbeeld met de exploitatie van de fietsenstalling onder Plein 1944, in overtreding is.

Het CDA Nijmegen wil dat het college zo snel mogelijk onderzoekt welke activiteiten als algemeen belang moeten worden gedefinieerd en dat het college met een voorstel voor een
raadsbesluit komt om het probleem te verhelpen. Dit kan niet meer voor 1 juli, omdat de (wettelijke) procedures die gevolgd moeten worden meer tijd vragen. Nijmegen is dus vanaf
1 juli voor wat betreft alle activiteiten die zij uitvoert en die onder de wet Markt en Overheid vallen in overtreding. De Autoriteit Consument & Markt (de vroegere Nederlandse
Mededingingsautoriteit) houdt toezicht op de naleving van de wet Markt en Overheid. Zij heeft aangekondigd vanaf 1 juli streng toezicht te houden op de naleving en te zullen
handhaven in geval van overtreding. Het CDA wil dan ook van het college weten wat de mogelijke gevolgen en kosten zijn die aan de overtreding van de Wet Markt en Overheid
verbonden zullen zijn en welke gevolgen dit voor Nijmegenaren zal hebben.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.