Budgetcoaching krijgt vervolg

Woningcorporatie Talis startte twee jaar geleden met een pilot ‘budgetcoaching’ voor huurders met een huurachterstand. In totaal hebben 114 huurders op vrijwillige basis een begeleidingstraject gevolgd om weer grip te krijgen op hun huishoudboekje.

De resultaten zijn positief. Talis heeft voor 2017 opnieuw een contract afgesloten met NIM Maatschappelijk Werk om huurders met een betaalachterstand budgetcoaching aan te kunnen bieden.

De huur is een maandelijks terugkerende grote kostenpost. De gevolgen van oplopende huurschulden kunnen voor huurders heel groot en ingrijpend zijn, met in ernstige gevallen een huisuitzetting tot gevolg. Op verschillende manieren werkt Talis aan het voorkomen en beperken van huurachterstanden. Huurders waarbij de huurschuld toch is opgelopen, hebben afgelopen twee jaar via Talis een budgetcoachingstraject kunnen volgen.

Het was een pilot. Doel was om te onderzoeken of een actieve wijze van budgetcoaching de huurschulden kan beperken en een duurzame bijdrage levert aan het voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen. In totaal hebben 114 huurders met betalingsproblemen op vrijwillige basis een budgetcoachingstraject gevolgd bij hierin gespecialiseerde organisaties.

Positief resultaat

Van de 114 huurders die een budgetcoachingstraject startten, hebben 99 dit helemaal afgerond. Bij deze 99 huurders is aan het einde van het traject de huurachterstand in totaal met ruim 52% afgenomen. Een deel van de resterende huurachterstand is opgenomen in een betalingsregeling. Wanneer deze betalingsregelingen volledig worden voldaan, is de huurachterstand in totaal met 78% afgenomen. Bij geen enkele huurder die het budgettraject heeft afgerond, heeft een huisuitzetting plaatsgevonden.

“De actieve wijze waarop de coaching in deze pilot is aangepakt draagt bij aan dit mooie resultaat. De huurders waarderen het dat de coach bij hen thuis komt en hen echt in actie brengt. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De coaches leren mensen beter met geld om te gaan en kijken naar meer dan alleen de financiën”, licht Vera de Wildt, projectleider bij Talis toe.

“Drempelvrees, schaamte om contact op te nemen met instanties, wachttijden en de vrijblijvendheid zorgen voor afstand tot de bestaande schuldhulpverlening. De budgetcoaches ondervangen deze obstakels door hun snelle inzetbaarheid en persoonlijke en intensieve betrokkenheid bij de huurder. Door met de huurder actief te kijken naar de mogelijkheden die er zijn, wordt tevens de afstand tot schuldhulpverlening verkleind.”

Duurzame investering

Talis volgt de huurders die hebben meegedaan aan deze trajecten om te monitoren of de huurders ook op langere termijn aan de huurbetalingen kunnen voldoen. De eerste signalen zijn ook hier positief. Dit maakt dat Talis ook voor 2017 nieuwe budgetcoachingstrajecten aan huurders blijft aanbieden. De corporatie heeft hiervoor een contract afgesloten met samenwerkingspartner het NIM.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.