Blijvende inzet voor vluchtelingen

Nijmegen zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen, in alle fasen van hun asielaanvraag. De uitgangspuntennotitie “Nijmeegse Aanpak: verhoogde Instroom Vluchtelingen” is 23 februari door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad

De stroom vluchtelingen naar Europa en Nederland is al geruime tijd erg hoog. Dat vraagt ook in Nijmegen om een samenhangend beleid voor de opvang van vluchtelingen in alle fasen van hun asielaanvraag. In de uitgangspuntennotitie is beschreven wat de inzet van Nijmegen de komende jaren zal zijn bij opvang, bij huisvesting van vergunninghouders, bij integratie en bij begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Nijmegen zal ook na de sluiting van Heumensoord indien nodig ondersteuning aan het Rijk blijven bieden aan opvang.

Locaties hiervoor en omvang zijn nog niet bekend. De gemeentelijke taak om mensen met een verblijfsvergunning huisvesting te bieden, wordt opgepakt. In 2016 moeten in ieder geval zo’n 430 mensen gehuisvest worden, maar verwacht wordt dat dit nog verhoogd zal worden. Dit betekent druk op de woningmarkt en een noodzaak tot extra (tijdelijke) woningbouw. Er zal zo veel mogelijk samengewerkt worden met woningcorporaties en particulieren om deze opgave te realiseren. Op termijn zal duidelijk worden waar in de stad de huisvesting zal zijn.

Bij integratie gaan we uit van de kracht van de vergunninghouder zelf. Er zal een integrale begeleiding opgezet worden rond taal, werk en wonen. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen tot hun vertrek uit Nederland blijvend aanspraak maken op bed, bad en brood. Het spreekt vanzelf dat Nijmegen in de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk nauw samen wil werken met de partners in de stad, zoals COA, Vluchtelingenwerk, taalaanbieders, Werkbedrijf, welzijnsorganisaties, GGD en woningcorporaties.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.