Bewonersbijeenkomst melkverwerker in Groesbeek

Dutch Dairy Genetics BV (hierna DDG) heeft in 2016 de locatie Dennenkamp 1b in Groesbeek gekocht. Dit betreft het voormalig pluimveebedrijf Van Deurzen. De gemeente en DDG zullen tijdens een bijeenkomst op donderdag 13 april omwonenden en andere betrokkenen informeren over de plannen om hier een melkverwerker te vestigen.

De gemeente en DDG vinden draagvlak belangrijk en willen daarom graag weten wat bewoners van deze plannen vinden. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen en opmerkingen en kan iedere aanwezige ook meedenken over onder andere de landschappelijke inpassing.

Programma
20.00 uur: welkom door wethouder Alex ten Westeneind
20.10 uur: plannen toelichten door DDG-adviseur Linda Brouwer
20.30 uur: ruimte voor vragen of opmerkingen
20.50 uur: wensen en ideeën onder andere over landschappelijke inpassing
21.30 uur: afspraken over vervolg van het proces; sluiting bijeenkomst

Plaats en tijdstip bijeenkomst

Wanneer: 13 april, start om 20.00 uur
Waar: De Linde, Craneburgsestraat 33 Groesbeek

Aanmelden

In verband met zaalgrootte verzoekt de gemeente u om uw komst vooraf te melden. Dit kan via m.wijnen@bergendal.nl of via telefoonnummer: 14024.

Achtergrondinformatie

DDG heeft in april 2016 de Dennenkamp 1b gekocht; de voormalige kippenhouderij Van Deurzen. Omdat omwonenden in het verleden veel overlast hebben ervaren van dit bedrijf, hebben medewerkers van de provincie gevraagd om een andere, minder milieubelastende invulling van de locatie te overwegen. DDG heeft vervolgens een melkverwerkingsbedrijf voorgesteld.

Het college van B&W van de gemeente staat hier in principe positief tegenover. Ook de provincie is bereid om de mogelijkheden van een melkverwerker op deze plek te onderzoeken. De gemeente en DDG vinden het van belang dat omwonenden en andere belanghebbenden voldoende ruimte krijgen om input te leveren. Pas daarna worden eventuele vervolgstappen gezet.

In het beoogde melkverwerkend bedrijf wordt (rauwe) melk aangeleverd. Deze wordt van elders aangeleverd. Er is dus geen vee aanwezig in of rond het bedrijf. In het bedrijf wordt de aangeleverde rauwe melk bewerkt voor consumptie. Dit alles vindt plaats binnen de huidige bebouwing.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.