Beuningen: Coalitieakkoord Met elkaar… van BN&M en D66

De visies en ambities van Beuningen Nu en Morgen en D66 blijken grote overeenkomsten te vertonen. Samen kiezen zij voor een programma dat uitgaat van vijf kernpunten. Het gaat hierbij om een solide financieel beleid, een open bestuursstijl met ruimte voor inwoners, het opvangen en uitvoeren van nieuwe taken in het sociaal domein binnen budgettaire kaders, het versterken van de economische ontwikkeling en het richten op duurzaamheid. 

 

Draagvlak bij raad en inwoners

Er is door de coalitie gekozen voor een beknopt akkoord zodat andere partijen in de gemeenteraad ook de ruimte krijgen om invulling te geven aan het te voeren beleid. Daarnaast willen BN&M en D66 het akkoord nader invullen in overleg met de inwoners van onze gemeente. De belangen van hen staan centraal en op hun inzet en inbreng wil de coalitie nadrukkelijk een beroep doen. Dat de gemeente Beuningen in financieel zwaar weer verkeert, betekent niet dat BN&M en D66 bij de pakken neer gaan zitten. De komende periode willen zij met energie, inspiratie en een open blik invulling geven aan de taken die op de gemeente Beuningen afkomen.

 

Sociale structuur

Een van de belangrijkste thema’s is het versterken van de sociale structuur in de gemeente Beuningen. Daarom zetten de coalitiepartners in op het behoud van de dorpshuisfunctie in elke kern en het samenbrengen van maatschappelijke organisaties. Voorzieningen worden dichtbij onze inwoners en in samenhang met elkaar georganiseerd. Daarbij gaat de coalitie uit van de eigen kracht van onze inwoners. De gemeente is vooral gericht op het mogelijk maken van eigen initiatieven en heeft daarbij een ondersteunende rol.

 

Dagelijks bestuur

BN&M en D66 kiezen voor drie wethouderskandidaten die er samen voor willen gaan. Vanuit BN&M worden Piet de Klein en Geert Hendriks voorgedragen. D66 draagt Hans Driessen voor als wethouder. Beide partijen spreken vertrouwen uit in het team dat deze drie wethouders samen met burgemeester Carol van Eert gaan vormen.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nodigde de politieke partij BN&M de andere politieke partijen in Beuningen uit om verkennend te spreken over de mogelijkheden om een coalitie te vormen. BN&M won de gemeenteraadsverkiezingen met 37% van de stemmen. D66 volgde met 16% van de stemmen, behaalde daarmee als nieuwkomer drie zetels in de raad en werd daarmee de tweede partij in Beuningen. Deze verkiezingsuitslag rechtvaardigde een onderzoek of een coalitie van BN&M en D66 mogelijk zou zijn.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.