Beuningen 2014-2018: ‘Samenwerken aan een samenleving die de toekomst aan kan’

‘Samenwerken aan een samenleving die de toekomst aan kan’. Dat is de titel van het collegeprogramma van het nieuwe bestuur van de gemeente Beuningen. De wethouders van Beuningen Nu & Morgen (BN&M) en D66 willen samen het beste bereiken voor de inwoners en ondernemers en gaan daar hard aan werken.

 

Basis gelegd door de gemeenteraad
In dit programma wordt door het college aangegeven wat zij de komende jaren willen gaan doen. Hierbij baseren zij zich op het tussen BN&M en D66 gesloten coalitieakkoord en op de door de raad in de afgelopen jaren vastgestelde visies en beleid. De op 10 juni 2014 door de raad gevoerde discussies over een tiental belangrijke thema’s hebben eveneens inspiratie voor dit collegeprogramma opgeleverd.

 

Vitaal en energiek
De opgave voor de komende jaren is: hoe houden we Beuningen vitaal en energiek? En natuurlijk ook: hoe maken we Beuningen nog meer Beuningen? Op allerlei gebieden komen er grote uitdagingen op de gemeente af. In de verkiezingscampagne hebben alle deelnemende politieke partijen daar veel zinvolle dingen over gezegd. Al die kennis en inzet hebben we de komende jaren nodig om de uitdagingen op te pakken.

 

Nieuwe ambities met een ‘Beuningse aanpak’
In het collegeprogramma worden vijf ambities geformuleerd. Op het gebied van zorg ambieert het college dat het ‘Beuningse keukentafelgesprek’ één van de beste van Nederland wordt. Daarnaast willen ze Beuningen op de kaart zetten als een duurzame en energieke gemeente. Maar ook de promotie van de Beuningse parels moet een impuls krijgen. En tot slot richt dit college zich specifiek op de kwaliteit van onderwijs en op burgerparticipatie.

 

College van B&W
Het college bestaat uit Carol van Eert, burgemeester openbare orde, veiligheid en promotie, Piet de Klein, wethouder ruimte, water en energie, Hans Driessen, wethouder financiën, burgerparticipatie en onderwijs en Geert Hendriks, wethouder zorg, werk en inkomen. Begin 2016, halverwege deze collegeperiode dus, gaan zij de uitvoering van dit programma evalueren.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.