Alcolholverkoop onder 18 jaar neemt af in regio Nijmegen

Het gaat steeds beter met de naleving van de Drank- en Horecawet in de regio Nijmegen. In de afgelopen vier maanden probeerden 17-jarige ‘mystery shoppers’ om alcohol te kopen bij 145 verkooppunten. Waar in 2010 82% van de (te jonge) mystery shoppers tóch alcohol meekregen, is dit percentage in 2016 gedaald naar 52%. Bij verkopers die via ID de leeftijd controleren, is dit percentage aanzienlijk lager en de naleving nog een stuk beter.

In opdracht van de gemeenten Berg en Dal, Druten, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen voerde Nuchter (Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen) van april tot en met juli een onderzoek uit naar de naleving van de Drank- en Horecawet. Deze wet zegt onder meer dat alcoholverkopers geen drank mogen verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Om de naleving hiervan te toetsen bezochten 17-jarige jongeren in totaal 145 sportkantines, supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden en cafetaria’s in de regio. Per locatie deden zij twee aankooppogingen op twee verschillende bezoekdagen.

Steeds betere naleving

Het was de vierde keer sinds 2010 dat, in het kader van het alcoholmatigingsproject ‘Durf Nu!’, een nalevingsonderzoek met mystery shoppers werd uitgevoerd. De uitkomsten van het recente onderzoek laten zien dat de naleving in de regio Nijmegen opnieuw is verbeterd: in 2010 kreeg 18% van de mystery shoppers geen alcohol mee, in 2012 32%, in 2014 41% en in 2016 48%. In de afgelopen jaren is na ieder onderzoek een verbetering te zien, ook toen twee jaar geleden de leeftijd voor ‘geen alcohol’ werd verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Vragen om ID-helpt

De naleving in de regio Nijmegen is het beste bij de supermarkten (73%) en het slechtste in de cafetaria’s (19%). Het helpt als verkopers naar het ID-bewijs van jongeren vragen. De naleving wordt dan bijna verdubbeld naar 85%. Om het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen is van belang dat de ID van jongeren consequent gecontroleerd wordt als zij alcohol kopen. Daarin is nog veel winst te behalen, want tijdens het laatste nalevingsonderzoek vroeg de verkoper slechts bij 55% van de aankooppogingen naar een legitimatie.

NIX18-campagne

In de week van 8 t/m 14 september organiseert de NIX18-campagne een landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’. Deze themaweek staat in het teken van het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol of tabak. Gemeenten, IrisZorg en GGD Gelderland-Zuid zullen met activiteiten in de regio hierbij aansluiten.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.