Aandachtslijst moet waardevol erfgoed verder in kaart brengen

In de maand november kunnen Nijmegenaren via internet objecten, gebouwen en plekken aandragen waarvan ze vinden dat ze van cultuurhistorisch belang zijn. Hiermee wil de gemeente vooral voorkomen dat waardevolle objecten gesloopt worden. Daarnaast kan de lijst leiden tot uitbreiding van de huidige monumentenlijst. Het is daarbij ook niet uitgesloten dat de selectiecriteria voor de aanwijzing van een monument moeten worden aangepast.

De situatie rondom verpleeghuis Margriet heeft duidelijk gemaakt dat de Nijmegenaar het belangrijk vindt dat sommige objecten behouden blijven voor de stad. En daarbij gaat het niet alleen om objecten die volgens de deskundigen voldoen aan allerlei criteria. Het kan zijn dat objecten herinneren aan bepaalde periodes of gebeurtenissen in de stad of gewoon beeldbepalend zijn voor een straat.

Eigenaren van panden op de concept-aandachtslijst worden geïnformeerd over het feit dat ze mogelijk in het bezit zijn van waardevol erfgoed. De hoop is dat er hierdoor minder ongewenste sloop plaatsvindt. Objecten die op de aandachtslijst komen, krijgen overigens niet per definitie een monumentenstatus. Wanneer er echter een sloopaanvraag binnenkomt voor een object op de lijst, heeft het college wel de mogelijkheid om een beschermingsprocedure te starten.

Wie objecten wil aandragen voor de lijst kan dat doen via de website van de gemeente Nijmegen

(nijmegen.nl/aandachtslijst). Op het formulier kan men aangeven welk object of welke objecten belangrijk zijn om te bewaren en waarom. Ook bestaat de mogelijkheid een foto van het object toe te voegen aan het formulier. Op basis van de aangedragen objecten, stellen deskundigen van Bureau Archeologie en Monumenten een conceptlijst op. Deze lijst wordt na een inspraakperiode van zes weken voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.