Aanbesteding openbaar opladen in Gelderland

De Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Regio FoodValley maken voor alle regio’s van Gelderland het opladen van elektrische auto’s op straat mogelijk. Er is een tienjarige concessie voorbereid om oplaadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen en te exploiteren. Deze concessie is onlangs gepubliceerd op de aanbestedingskalender door de provincie Gelderland. Bedrijven die belangstelling hebben, kunnen op de concessie inschrijven.

Het gaat om het opladen van elektrische auto’s van particulieren of bedrijven die niet op hun eigen terrein kunnen opladen. Alle gemeenten binnen de regio’s Achterhoek, Rivierenland, Noord-Veluwe, FoodValley, Stedendriehoek en de stadsregio  zijn benaderd om mee te doen. De eerste laadpalen worden in het voorjaar van 2014 geplaatst.

Elektrisch rijden in opmars

Het elektrisch rijden is bezig met een succesvolle opmars. Eind 2013 is het aantal hybrides en volledig elektrische auto’s in Nederland toegenomen tot circa 15.000. De stichting E-laad, een initiatief van de samenwerkende netwerkbeheerders in Nederland, neemt geen nieuwe aanvragen voor oplaadpunten in de openbare ruimte meer in behandeling. De markt is nu aan zet om het opladen op straat mogelijk te maken.

Inrichting van de openbare ruimte
Om die reden hebben de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio FoodValley de aanbesteding van een concessie voorbereid. Dat gebeurt met ondersteuning van de provincie Gelderland, de gemeenten binnen de beide regio’s, de gemeente Apeldoorn, Regio Noord-Veluwe, het G32-stedennetwerk en de Taskforce Elektrisch Vervoer. De gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitrol van elektrisch vervoer als het gaat om laadpunten op openbaar terrein. De gemeenten zijn immers beheerder en eigenaar van de openbare ruimte.

Vraaggestuurd
Een marktpartij kan straks inspelen op een verzoek tot plaatsing van openbare laadpalen door particulieren en werknemers met een elektrische auto. In de concessie bepalen de deelnemende gemeenten de randvoorwaarden voor plaatsing, zoals het gebruik van groene stroom. Op basis van de gunning kunnen individuele gemeenten die zich aansluiten een contract afsluiten met de marktpartij die de concessie wint.

De Groene Kracht
De aanbesteding wordt voorbereid vanuit het intergemeentelijke samenwerkingsprogramma De Groene Kracht, voor nieuwe energie in de regio Arnhem-Nijmegen. Onder de vlag van dit programma stimuleren de gemeenten schoon vervoer op groen gas, (plug-in) elektrisch vervoer en waterstof elektrisch vervoer.

Door de nog relatief korte actieradius passen elektrische voertuigen met name in een stedelijke omgeving waar relatief veel korte ritten plaatsvinden en waar problemen zijn met de luchtkwaliteit.

Klimaat en milieu
De aanbesteding wordt deels bekostigd door het Rijk, onder andere vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Schoon vervoer verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de uitstoot van CO2. Daarnaast wordt de regio door de regionale productie van duurzame energie minder afhankelijk van energie uit het buitenland en stimuleert dit innovaties en economische ontwikkeling in de regio.

 

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.