Aan tafel met Talis als huurdersvereniging Accio

Woningcorporatie Talis heeft voortaan een huurdersvereniging, genaamd Accio. Dit is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van huurders van Talis.

Sinds juni 2015 is er een nieuwe Woningwet. Door deze wet hebben huurdersorganisaties meer invloed. Zo kunnen zij jaarlijks met de gemeente en woningcorporatie afspraken maken over de prestaties die de corporatie gaat leveren. De nieuwe wet heeft ertoe geleid dat het al bestaande huurdersplatform van Talis (ook genaamd Accio) veranderd is in een huurdersvereniging. Een onafhankelijke organisatie met bijbehorende nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Het grote verschil tussen het eerdere platform en de huidige vereniging is dat een huurdersvereniging opkomt voor de belangen van huurders. Dit doet zij in overleg met de woningcorporatie, de gemeenten en haar leden. Een huurdersvereniging is vertegenwoordigend en verantwoordt zich ook jaarlijks richting haar leden over haar activiteiten en plannen.

Elke huurder van Talis kan gratis lid worden van de huurdersvereniging. Als lid kan de huurder meedenken en meepraten over onderwerpen die hij interessant vindt. En hiermee invloed hebben op de plannen van Accio en het beleid van Talis. Als lid heb je ook inspraak op belangrijke beslissingen over de plannen en de toekomst van de huurdersvereniging.

Voorzitter Riek Jansen: ‘We hebben al een aantal jaar een goede samenwerking met Talis. Als we een onderwerp belangrijk vinden om uit te diepen, gaan we hier samen het gesprek over aan. Niet alleen met Talis, maar ook met andere huurders. ‘Accio’ betekent niet voor niets in het Latijns ‘ik roep op’. Dat past dus echt bij ons. Deze open en uitnodigende houding gaan we ook vasthouden. Toch is er door de nieuwe Woningwet wel wat veranderd voor huurdersorganisaties. Wij waren ons ervan bewust, dat als we ook daadwerkelijk die grotere stem wilden krijgen in het overleg met Talis en de gemeenten, dat we ons moesten ontwikkelen tot een huurdersvereniging. Om te voldoen aan de verwachtingen en eisen van deze tijd. Tegelijkertijd biedt het kansen om onze relatie met huurders te versterken. Elke huurder van Talis kan lid worden van onze vereniging. Leden van onze vereniging beslissen mee over belangrijke onderwerpen. Dit is dan ook voor ons een belangrijke overweging geweest om een vereniging te vormen. We zien dit als de manier om ruimte te geven aan alle huurders. Hun mening telt echt.’

Het oprichtingsbestuur bestaat uit vijf huurders van Talis uit Nijmegen en Wijchen, met als voorzitter mevrouw Riek Janssen. De eerste algemene ledenvergadering is in november 2016. Meer informatie staat op www.hv-accio.nl.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.