‘Red de bonte dijken’

Bloemrijke dijkhellingen langs de rivieren dreigen het slachtoffer te worden van bezuinigingen. De Gelderse Natuur en Milieufederatie is met steun van andere organisaties (o.a. Ark Natuur) de actie ‘Red de bonte dijken’ gestart. De aftrap is morgen, de eerste wandeldag van de Vierdaagse langs de Oosterhoutsedijk.

Dijken zijn er voor onze veiligheid, maar ze zijn ook belangrijk voor planten en dieren. Door uitgekiend beheer gaat het de laatste jaren op veel dijkvakken weer goed met talloze kruiden en insecten. Dankzij de uitbundige bloei, kleurenpracht, vlinders en bijen zijn de bonte dijken een genot voor het oog. Met voldoende gras en diverse planten met verschillende wortelstelsels wordt de toplaag van de dijken zeer erosiebestendig. Bonte dijken zijn dus hard nodig voor natuur, recreatie én veiligheid.

Plannen om op het beheer te bezuinigen moeten daarom zeer kritisch worden bekeken. Te vroeg of te laat gemaaide of kortgegraasde, bloemloze en zoemloze dijkhellingen zijn géén goed idee. De Gelderse Natuur en Milieufederatie maakt zich samen met anderen sterk voor de bonte dijken. Naast het gebruikelijke beleids- en lobbytraject willen we daar het publiek bij betrekken. Dit doen we o.a. alsvolgt:

> Er is een petitie gestart, die we dit najaar aan de waterschappen – de dijkbeheerders – zullen overhandigen. De petitie vindt u hier.

> In de zomer worden op verschillende locaties langs de dijken houten ‘foto-frames’ geplaatst, waar mensen een selfie kunnen maken en een mooie ansichtkaart kunnen meenemen (met link naar de petitie). Tijdens de eerste wandeldag van de Vierdaagse – morgen – staan drie van deze frames aan de Oosterhoutsedijk, nabij hoek Zaligestraat, bij Lent.

> Tussen eind augustus en begin oktober worden in het hele rivierengebied excursies georganiseerd, met aandacht voor de resultaten van het beheer (bijzondere soorten, bloemenpracht) maar ook voor de dilemma’s.

 

Toelichting campagne
Op advies van de waterschappen zijn de dijkhellingen in een recent aanwijzingsbesluit búiten de begrenzing van Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ gehouden[1]. Argument van de waterschappen is dat zij wel de Natura 2000-doelstellingen op de dijkhellingen zullen respecteren, maar de vrijheid willen om maatregelen in het kader van veiligheid te realiseren.

Maar intussen moeten de waterschappen fors bezuinigen. Dat willen ze o.a. doen door het vegetatiebeheer van de dijken veel goedkoper uit te besteden. De kans is groot dat dat alleen lukt wanneer geen al te strenge randvoorwaarden worden gesteld en niet te streng wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Het kan betekenen:

> dat maaien of beweiden gedurende een té lange tijd in het het seizoen wordt toegestaan, met negatieve gevolgen voor het uitbloeien van planten, voor insecten die van de planten afhankelijk zijn, of voor nesten van vogels;

> dat op sommige nu nog bonte binnentaluds van dijken weer intensieve schapenbegrazing mag plaatsvinden, of weer licht bemest mag worden;

> dat het maaisel wordt geklepeld en blijft liggen, met als gevolg dat de toplaag verdicht, verzuurt en vervilt en er veel grove grassen en ruigtekruiden gaan groeien.

 

Om te voorkomen dat de bonte dijken het slachtoffer worden van bezuinigingen, willen we de waterschappen laten zien dat deze dijken van groot belang zijn en op veel steun van het publiek kunnen rekenen. Doet u mee?

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.