De heer A.R.J.M. Niesten (66) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten voor onder andere de Benedenstad.

Hij is pionier en idealist, wijkopbouwwerker en verbinder. Naast zijn werk als fysiotherapeut vanuit gezondheidscentrum het Weeshuis, streefde hij naar wijkgerichte zorg: dicht in de omgeving van de patiënt en gericht op zelfzorg en samen zorg.

Hij ondersteunde de patiëntenvereniging, was jarenlang voorzitter van het wijkwelzijnsoverleg en was contactpersoon naar buurthuis en buurtcomité. Ook hielp hij informatiebijeenkomsten te organiseren voor wijkbewoners om elkaar beter te leren kennen, te verbinden en te ontdekken dat de wijk vele mogelijkheden kent.

De heer Niesten begeleidt in zijn eigen tijd beweeg- en praatgroepen voor ouderen. Hij verzorgt regelmatig bij de seniorengroep de ochtend waarbij ‘de beentjes van de vloer gaan’, want zijn uitgangspunt is dat ook onze ouderen in beweging moeten blijven! Hij geeft behalve beweging ook tips en tricks mee om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Ook is hij jarenlang vrijwilliger bij voetbalclub DVOL (Door Vrienden Opgericht Lent). Hij is bestuurslid en coach en op dit moment voorzitter van de sponsorcommissie. Hij heeft 7 jaar geleden ervoor gezorgd dat er weer een nieuw krachtig bestuur kwam dat de gewenste hervormingen vorm is gaan geven. Afgelopen jaren is het aantal leden verdrievoudigd en het is nu een bloeiende vereniging in de Waalsprong. Maar de heer Niesten is ook actief als verzorger en waterdrager tijdens de competitie, als EHBO’er bij een toernooi, organisator van cursussen en trainingen op het gebied van verzorging, lid van de jubileumcommissie en natuurlijk een betrokken supporter!

De heer Niesten is enorm betrokken bij de wijk en haar bewoners. Zo heeft hij eind 2013 een denktank voor de wijk opgezet waarvan hij voorzitter, gespreksleider en inspirator werd. Wijkbewoners met verschillende beroepsachtergronden schoven aan. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een STIP-centrum in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis.

Al met al wordt duidelijk dat de heer Niesten, naast zijn functie in de gezondheidszorg, 36 jaar lang zich enorm heeft ingezet voor bovengenoemde organisaties. Zijn bijdrage aan meer samenhang en verbinding in de wijk is groot. Een man met hart voor de wijk en haar bewoners. Altijd vriendelijk en geïnteresseerd, tactvol en benaderbaar. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Zijn inzet heeft velen geholpen om te blijven doorgaan.

Locoburgemeester Vergunst reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Niesten op 12 oktober 2018 om 14.45 uur tijdens zijn afscheidsymposium als fysiotherapeut in LUX, Mariënburg, Nijmegen.