De aanpak van rivierverruiming in combinatie met ecologisch herstel van de Waal in de Gelderse Poort is een prachtvoorbeeld van hedendaagse natuurontwikkeling.

Met de natuur als bondgenoot bij het oplossen van wateroverlast door overstromingen, verantwoorde kleiwinning en het stimuleren van andere maatschappelijke functies zoals recreatie en kwaliteit van wonen en werken. Daarmee is de Gelderse Poort een leerschool voor andere rivieren in Europa waar door slimme inrichting en beheer zowel mens als natuur profiteren.

Dit is de conclusie van bijeenkomsten in de Bastei en de Vereeniging en een excursie in de Nijmeegse Stadswaard vandaag, georganiseerd door Rewilding Europe en de Gemeente Nijmegen in het kader van Nijmegen EU Green Capital 2018.

Samen met een internationale vertegenwoordiging van de steden Lissabon, Gent, Lathi, Gabrovo, Horst aan de Maas, Sofia en Mechelen namen de Nijmeegse burgemeester Bruls, wethouder Tiemens en de burgemeesters van Oslo en Essen kennis van deze unieke aanpak in dit zo strategisch gelegen deel van het Gelderse rivierengebied. De Gelderse poort vormt immers de top van de Nederlandse delta en ontwikkelingen hier hebben grote betekenis stroomafwaarts.

Het gezelschap werd rondgeleid door Frans Schepers en Wouter Helmer van de in Nijmegen gevestigde stichting Rewilding Europe. Zij legden uit dat spectaculaire wilde natuur in Europa een basis is van een nieuwe natuurvisie. Daarin staat natuur meer op eigen benen, de mens is een welkome bezoeker om van deze wilde natuur te genieten. Lokale economie profiteert van een natuurlijker landschap en de terugkeer van wilde diersoorten. Inmiddels zijn 61 initiatieven in 26 Europese landen onderdeel van een groeiend Europees netwerk, waarvan ook een aantal in Nederland, zoals de Millingerwaard, bovenstrooms van Nijmegen in de gemeente Berg en Dal.

Tijdens de excursie in de Stadswaard zag het internationale gezelschap hoe door rivierverruiming en spontane natuurontwikkeling een aantrekkelijk en veiliger landschap ontstaat voor de bewoners van Nijmegen en de boven- en benedenstrooms gelegen gemeenten. Met haar unieke ligging aan de Waal, en nieuwe hoogwatergeulen als de Spiegelwaal en de Stadswaard, biedt Nijmegen interessante lessen en leerervaringen en vooral veel inspiratie voor andere steden in Europa. Een nieuwe visie voor het Nederlandse rivierengebied (‘Plan Ooievaar’) uit 1986 stond aan de wieg van deze nieuwe benadering, die nu op brede schaal langs de Nederlandse rivieren wordt toegepast in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’.

Frans Schepers, directeur van Rewilding Europe licht toe: ‘’Met Nijmegen als Groene Hoofdstad van Europa is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om te laten zien hoe ruimte voor natuur en herstel van natuurlijke processen kan bijdragen aan het oplossen van moderne omgevingsvraagstukken. En uiteraard is het ook een speciaal gevoel dat we vanuit Nijmegen werken aan een wilder Europa, met een groeiend aantal initiatieven in 26 landen, waarbij uitwisseling van ervaringen met projecten als deze een belangrijke rol spelen. Het behoud van bestaande natuur is niet genoeg. Wat ons betreft wordt natuurontwikkeling prioriteit nummer een in het Europese natuurbeleid van de komende decennia.’’

Noot voor de redactie:

Meer informatie over Nijmegen EU Green Capital 2018
Nijmegen is in 2018 de meest duurzame stad van Europa en draagt de titel “European Green Capital”. Samen met partners worden (inter)nationale en lokale evenementen georganiseerd. Er zijn grote en kleine verhalen over klimaat, energie, leefbaarheid, slimme mobiliteit en circulaire economie. Green Capital is voor professionals uit eigen land en uit het buitenland, voor geïnteresseerde toeristen en bezoekers van de stad, maar zeker ook voor eigen inwoners en vooral voor jonge generaties.

Meer informatie over Rewilding Europe
Rewilding Europe is een initiatief dat met lokale partnerorganisaties verspreid over Europa werkt aan een netwerk van innovatieve projecten, waaronder een achttal spectaculaire natuurgebieden van elk minimaal 100.000 hectare. Ze dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie in Europa, waarbij natuur meer op eigen benen staat en ook de economie profiteert van een natuurlijker landschap. Door gebruik van slimme combinaties van belangen, zoals het voorbeeld van de Gelderse Poort ook laat zien (hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling, grondstoffenwinning), dienen deze voorbeeldprojecten als inspirerende en opschaalbare voorbeelden voor andere gebieden in Europa. In samenwerking met wetenschappelijke instellingen en natuurorganisaties uit heel Europa werkt Rewilding Europe aan het verankeren van deze nieuwe visie in het Europese natuurbeleid.
Rewilding Europe is gevestigd in de Campus van Nijmegen Radboud Universiteit, en werkt met medewerkers in 17 Europese landen aan haar doelstellingen. Financiers zijn onder meer de Nationale Postcode Loterij, de Europese Commissie, private stichtingen en donoren, het Wereld Natuur Fonds en de Europese Investerings Bank.

www.rewildingeurope.com
www.facebook.com/rewildingeurope