De Bastei werd op 19 mei feestelijk geopend. De Bastei is voortgekomen uit een fusie van Museum De Stratemakerstoren met het Natuurmuseum. Het archief van Museum De Stratemakerstoren is nu in te zien in onze studiezaal.

De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, opende zijn deuren aan de Waalkade 83 te Nijmegen in de prachtig verbouwde Stratemakerstoren. Het nieuwe museum werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en het IVN Rijk van Nijmegen.

Museum de Stratemakerstoren
Museum De Stratemakerstoren heeft bestaan van 1995 tot 2015. Nadat het archief toegankelijk was gemaakt door vrijwilligers van het museum, is het in 2017 aan het Regionaal Archief Nijmegen geschonken, waar belangstellenden het kunnen inzien. De inventaris van het archief is in onze digitale studiezaal te bekijken.

Tientallen exposities
Ruim 60 dossiers over exposities vormen de kern van het archief. Zij bevatten onder meer fraaie affiches en foto’s over uiteenlopende onderwerpen uit de Nijmeegse geschiedenis, zoals Sint-Nicolaas, de Zwarte Dood (met wassen beelden van pestlijders), heksen en heksenmeesters, hoogwater, de Piersonrellen, de Stedenband Nijmegen-Pskov en archeologische vondsten uit Nijmeegse afvalputten. De dossiers geven een mooi beeld van de variëteit aan onderwerpen die in museum De Stratemakerstoren aan bod zijn gekomen.

Foto: Regionaal Archief Nijmegen