De inzet van politie en toezicht op drugscriminaliteit in het gebied rondom de Tweede Walstraat en de Vlaamsegas is sinds vorig jaar zomer verhoogd. De gemeente Nijmegen wil deze aanpak voortzetten aangezien de gemeente van plan is om het gebied rondom de Vlaamsegas te herontwikkelen.

Momenteel zijn er gesprekken gaande om een integrale aanpak op te zetten van het gebied rondom de Vlaamsegas waardoor een structurele oplossing voor de problemen rondom drugsoverlast kan worden gevonden. In de Tweede Walstraat is recentelijk een camera geplaatst en in samenwerking met bewoners, ondernemers en een extern adviesbureau wordt gekeken naar meer maatregelen voor het gebied. Veiligheid en overlast zijn hier naast het ondernemersklimaat, de inrichting van de openbare ruimte en de samenwerking tussen de verschillende groepen die in dit gebied wonen, werken en recreëren belangrijke thema’s in.