Mevrouw A.M.N. Hoefnagel-van Hal (76) ontving op 26 november 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten als dirigente van het Parnassoskoor, Joachim & Annakoor en het Amazingkoor.

Mevrouw Hoefnagel heeft ruim 34 jaar als dirigent veel tijd en energie gestopt in het organiseren en uitvoeren van muzikale ondersteuning bij eucharistievieringen, plechtigheden en concerten. Mevrouw Hoefnagel is zich gaan verdiepen in de waarde van muziek en zang. Zo is in 1997 het Joachim & Anna-koor ontstaan. De meeste leden hebben directe betrokkenheid bij het zorgcentrum. Mevrouw Hoefnagel stimuleert iedereen om vooral gewoon mee te doen en studeert met veel geduld lastige partijen in. Al 20 jaar weet zij koorleden en musici te stimuleren, te enthousiasmeren om samen voor kwetsbare mensen liederen te verzorgen in weekendvieringen. Achter de schermen verricht mevrouw Hoefnagel veel werk. Er wordt nooit vergeefs een beroep op haar gedaan. Elke dienst en elke gebeurtenis worden goed door haar voorbereid. Ze zoekt uit wat het thema is van een komende dienst en dan zoekt ze hier passende liedjes bij uit. En als er nog geen passend liedje in het repertoire zit, dan wordt dit ingestudeerd. Sinds enkele jaren zet mevrouw Hoefnagel zich ook in voor het nieuw opgerichte Amazingkoor.
Mevrouw Hoefnagel heeft er mede voor gezorgd dat Jeugdkoor Parnassos een dynamisch en modern koor werd. Naast het wekelijks verzorgen van de diensten heeft mevrouw Hoefnagel ook het nodige mee georganiseerd: van Sinterklaasavonden tot kampen. Ze heeft de nodige kampliederen, jaaroverzichten geschreven en jubilea georganiseerd. Daarnaast vond mevrouw Hoefnagel het belangrijk om kinderen met muzikaal talent te stimuleren hier meer mee te doen.
Mevrouw Hoefnagel wordt gekenmerkt als een zeer betrokken persoon met echte interesse en persoonlijke aandacht voor de vele mensen om haar heen. Zij is een vertrouwenspersoon voor ieder koorlid en onderhoudt met iedereen goede contacten. Humor, gezelligheid en uitstraling zijn kernbegrippen die zij hoog in haar vaandel heeft staan.