De RAGweek, een jaarlijks terugkerend evenement waarin studenten zich inzetten voor het goede doel vindt komend jaar van 7 tot 14 maart plaats. 

Net als ieder jaar worden er twee goede doelen gekozen. Eén internationaal goed doel en één nationaal goed doel.

In samenwerking met heel (studerend) Nijmegen zullen in en rondom de RAGweek tientallen activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De opbrengsten hiervan zullen dit jaar gaan naar Stichting 113Zelfmoordpreventie  en Stichting ACNS Projecthulp.

Veel studenten komen in aanraking met gedachten rondom zelfmoord. Daarom zal met de opbrengst van de RAGweek een service opgezet worden die speciaal gericht is op zelfmoordpreventie en hulp voor studenten.

Stichting ACNS Projecthulp 

Het internationale doel van dit jaar is Stichting ACNS Projecthulp. ACNS Projecthulp verleent financiële, materiële, medische en sociale hulp aan kinderen in Sri Lanka door middel van structurele, kleinschalige en duurzame projecten. Op deze manier kunnen kinderen op termijn helemaal zelfstandig worden. ACNS zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen en een opleiding krijgen, waardoor zij kans hebben op een beter leven.

Studiefonds Vanni 

Het andere deel van de opbrengst van de RAGweek gaat naar een specifiek project van ACNS, namelijk het Studiefonds Vanni. In het gebied Vanni in Sri Lanka wonen veel kansarme kinderen. Zij hebben geen mogelijkheden om naar school te gaan of te studeren. Door het project van ACNS kan er een melkvee boerderij worden opgezet. Op deze boerderij gaan vrouwen werken die hun man verloren zijn. Daarnaast worden zij geholpen door studenten. De winst die behaald wordt op deze boerderij gaat niet alleen naar de werknemers, maar kan de studie van 150 kinderen financieren.

Voor meer informatie: www.ragweeknijmegen.nl