NIJMEGEN – Vandaag start de week tegen eenzaamheid. Uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid GGD (Gezondheidsmonitor 2016) blijkt dat er in vergelijking met vier jaar geleden meer mensen eenzaam zijn. De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in alle 16 gemeenten onder volwassenen. Het percentage eenzamen verschilt sterk per gemeenten.

Eenzaamheid in Gelderland-Zuid
Uit het onderzoek blijkt een toename van het aantal mensen in de regio dat ernstig of zeer ernstig eenzaam is: van bijna 8% naar ruim 9%. Landelijk is 10% van de volwassenen eenzaam. De groep 35-65 jaar is het vaakst eenzaam.

Sociale eenzaamheid (vooral toe te schrijven aan een te beperkt sociaal netwerk) steeg van 28% in 2012 naar 42% in 2016. Emotionele eenzaamheid (vaak samenhangend met het gemis van een partner) steeg minder, namelijk van 27% naar 30%.

Uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2016 die de stijging van sociaal eenzamen kunnen verklaren zijn:

  • inwoners hebben minder contact met de buren,
  • minder mensen krijgen bezoek of gaan op bezoek,
  • minder mensen doen verenigingswerk,
  • minder mensen besteden tijd aan een hobby,
  • mensen onderhouden vaker contact per telefoon of internet.

Grote verschillen per gemeente
Per gemeente verschilt het percentage eenzamen sterk. Het minst eenzaam zijn mensen in Neder-Betuwe en Geldermalsen (6%). Het hoogste percentage eenzamen zien we in de gemeenten Nijmegen (12%) en Tiel (11%).

Gezondheidsmonitor 2016
Najaar 2016 vulden ruim 43.000 inwoners van regio Gelderland-Zuid een vragenlijst in. In de vragenlijst stonden vragen over hun gezondheid en leefstijl en sociale omgeving. Alle GGD ’en in Nederland voerden dit onderzoek tegelijk uit. Er is samengewerkt met het CBS en RIVM. In de vragenlijst is een set van 11 vragen opgenomen om op een objectieve manier eenzaamheid vast te stellen, de De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal.

Oorzaken eenzaamheid
Volgens professor Gierveld kunnen bepaalde persoonlijke eigenschappen leiden tot eenzaamheid. Dit zijn een gebrek aan sociale vaardigheden, een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van sociale angst. Gezondheidsproblemen van de partner maar ook eigen gezondheidsproblemen kunnen eenzaamheid bevorderen.

Gevolgen eenzaamheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat eenzaamheid grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Eenzaamheid verhoogt het risico op ziekte van Alzheimer. Het vergroot de kans op het krijgen van hartaandoeningen. En eenzaamheid kan leiden tot depressie en suïcide.

Voorkomen van eenzaamheid
Goede sociale contacten en variatie in sociale relaties verminderen eenzaamheid. Een aantal intieme relaties met daarnaast een aantal andere relaties zoals met buren en kennissen, biedt een goede bescherming tegen eenzaamheid, volgens professor Gierveld. Echter: waar de één al tevreden is met één hartsvriend(in) zal een ander dat niet genoeg vinden. Je kan zelf dingen doen om eenzaamheid te voorkomen. Gierveld adviseert: houd de mensen met wie je goed contact hebt vast (ook na verhuizen, verandering van baan e.d.), zodat je altijd mensen hebt om op terug te vallen. En zorg dat je de contacten met familie, vrienden, buren en collega’s goed onderhoudt. Zorg dat je ook actief blijft. Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn namelijk minder eenzaam.

Bron: www.ggdgelderlandzuid.nl