Zondag 1 oktober geven de zangeressen Marijke van de Pavert en Elly Leussink samen met de organist Gerard Donkers uit Nijmegen-Oost van 16.00-17.00 uur in de Molenstraatkerk te Nijmegen een benefietconcert ten bate van Stichting Gast.

Marijke van de Pavert en Elly Leussink zingen al hun leven lang. Samen zongen ze in de 70-er en 80-er jaren tweestemmig strijdliederen. Ze zongen bij patiëntengroepen, in buurthuizen en bij manifestaties, geïnspireerd door onder andere De internationale Nieuwe Scène, een Vlaamse maatschappelijk geëngageerde theatergroep. In de 90-er jaren zongen ze liederen voor en met mensen met kanker en maakten daarvan een CD, getiteld Rode Anemonen. Na een lange pauze zingen ze weer samen met veelal eigen teksten en gitaarbegeleiding. De liederen gaan over zinloosheid van oorlog en geweld, over lijden en compassie en over het verlangen naar vrede in de breedste zin van het woord.

De opbrengst van hun benefietconcert willen ze geven aan Stichting Gast te Nijmegen. Deze stichting helpt asielzoekers in nood, daar waar de overheid in gebreke blijft. Een netwerk aan vrijwilligers en professionals biedt deze asielzoekers in nood medische, maatschappelijke en juridische bijstand. In de meest schrijnende gevallen kunnen ze eten, leefgeld en een dak boven het hoofd bieden. Stichting Gast is volledig aangewezen op hulp van derden uit bijvoorbeeld collecties, donaties, fondsen en legaten. Financiële hulp is daarom meer dan welkom.