Bert Hogemans start op 21 augustus als nieuwe directeur-bestuurder van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Hij volgt Dianne Weersink op. Hogemans: “Niet alleen het leesplezier, maar ook de maatschappelijke functie van de bibliotheek trekt me enorm. De bieb draagt bij aan de verrijking en ontwikkeling van mensen, dat is bijzonder waardevol.

Hogemans werkte de afgelopen 12,5 jaar in de publieke sector namens een zakelijk dienstverlener. Sinds enkele jaren is hij daar verantwoordelijk voor strategie en beleid, organisatieontwikkeling en partnerships. Zijn overstap naar de Bibliotheek Gelderland Zuid wordt gedreven door zijn wens en ambitie een maatschappelijke bijdrage te leveren. “De activiteiten, aanpak, uitstraling en resultaten van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn prachtig. Daar het gezicht van mogen zijn is een voorrecht.” In de bibliotheken wordt, naast leesplezier, het prikkelen en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker.

Zo heeft de bibliotheek een nauwe samenwerking met scholen op taal- en digitaal gebied en een breed aanbod voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of ondersteuning nodig hebben bij digitale vaardigheden. De Bibliotheek Gelderland Zuid is met 23 openbare bibliotheken en ruim 40 bibliotheken op scholen een van de grootste bibliotheekorganisaties in het land. Na de zomer worden er nog 2 nieuwe vestigingen geopend in de gemeente Lingewaard.

Foto gemaakt door: Michelle Scherpenborg