De bouw van de nieuwe sportaccommodatie voor Turnvereniging De Hazenkamp en Stichting Top Judo Nijmegen op Sportpark De Dennen is weer een stap dichterbij. Vrijdag ondertekende wethouder Helmer-Englebert namens de gemeente Nijmegen de overeenkomst met bouwbedrijf Mertens.

Na een aanbestedingsprocedure is de bouw van de sportfaciliteit nu definitief gegund. Een selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van de gemeente Nijmegen en de Stichting Talent Centraal Nijmegen (TCN), toetste de ingediende ontwerpen op onder andere architectonische kwaliteit, functionaliteit, jaarlijkse onderhoudskosten en de energieprestatie van het gebouw. Het gebouw bestaat straks uit een breedtesportzaal, freerunningzaal, springzaal, kidsgym, dojo en twee turnzalen. Daarnaast is er ruimte voor medische begeleiding, onderwijs en onderzoek in samenwerking met CWZ, Fysiotherapie Bottendaal, HAN en Seneca.

Talent Centraal
Het sportcentrum wordt gebouwd op Sportpark De Dennen, op de hoek van de Rosa de Limastraat en Neerbosscheweg. In dit nieuwe sportcentrum is er ruimte voor topsport, breedtesport en talentontwikkeling. Stichting Talent Centraal Nijmegen wordt de huurder en exploitant van het nieuwe sportcomplex. De eerstvolgende stap is het organiseren van een informatiebijeenkomst voor bewoners en belangstellenden en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het streven is om het sportcentrum in augustus 2018 op te leveren.