Wethouder Hans Driessen van de gemeente Beuningen heeft tijdens de Dag van de Leerplicht, op donderdag 16 maart, een bezoek gebracht aan acht basisscholen in de gemeente Beuningen.

De leerlingen gingen met de wethouder in gesprek over waarom ze naar school gaan. Alle leerlingen ontvingen na afloop een klein presentje. Wethouder Hans Driessen over de Dag van de Leerplicht: ‘De Dag van de Leerplicht is er onder andere om kinderen en ouders bewust te maken van het recht op onderwijs en om kinderen te stimuleren naar school te gaan. Zo willen we uiteindelijk schooluitval terugdringen en iedereen de kans geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”

Kaartje versieren

Speciaal voor de Dag van de Leerplicht zijn de basisscholen gevraagd of leerlingen een kaartje met daarop de tekst ‘Ik ga naar school, omdat..’ wilden versieren. Uit alle kaartjes zijn per school vijf kaartjes gekozen. Deze kaartjes worden tentoongesteld in Bibliotheek Beuningen, Schoolstraat 16 in Beuningen. De kaartjes zijn tot en met 14 april te bekijken.

Dag van de Leerplicht

Tijdens de Dag van de Leerplicht wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, moet de schooluitval uiteindelijk worden terug gedrongen.