De minister van Wonen en Rijksdienst heeft woningcorporatie Portaal de ontheffing verleend voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem en Nijmegen. De minister deelt de zienswijze van de betrokken gemeenten en de huurdersorganisaties dat Portaal uitstekend lokaal verankerd is en dat zonder Portaal de gemeente niet in staat zal zijn om, voor de lange termijn, voldoende betaalbare sociale huurwoningen te garanderen. 

Woningcorporatie Portaal is, met ca. 55.000 woningen in 13 gemeenten een van de grote woningcorporaties. Portaal is in alle gemeenten waar zij werkt goed verankerd en daardoor overal een belangrijke partner voor de gemeente.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Wethouder Wonen, Bert Velthuis: “Dat Portaal volledig actief blijft in Nijmegen is goed nieuws. De komende jaren liggen er nog belangrijke opgaven die we met de woningcorporaties willen aanpakken. De woningvoorraad moet op peil blijven en zaken als duurzaam en betaalbaar wonen, staan hoog op de agenda. Portaal heeft laten zien dat ze daarin een goede partner zijn. Ik kijk dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Portaal en de andere corporaties.”