Verenigingen en ondernemers moeten nauw betrokken worden bij het nieuwe reclamebeleid dat de Gemeente Nijmegen wil invoeren, vindt D66-fractielid Remy Maessen.

‘D66 was, is en blijft tegenstander van deze nieuwe regels. Het is betuttelend en zorgt voor een enorme berg extra regels voor ondernemers en verenigingen. Maar als ze er dan toch komen, vinden we dat op z’n minst de betrokkenen inspraak moeten hebben,’ aldus Maessen.

Betutteling

De nieuwe plannen van de gemeente houden in dat voor meer soorten reclame vergunningen aangevraagd moeten worden. Daarnaast gaat een speciale commissie bepalen welke reclame wel of niet mooi is. D66 vindt dit betuttelend en leiden tot een toename van onnodige regels. Maessen: ‘Deze regeldruk is compleet doorgeschoten. D66 geeft verenigingen en ondernemers liever de ruimte. Met minder regeldruk en meer vertrouwen zou het reclamebeleid een stuk succesvoller kunnen zijn.’

Vragen aan college

Nu de invoering dichtbij komt heeft D66 een aantal vragen aan de wethouder. Allereerst wil Maessen weten of er überhaupt contact is geweest met de verenigingen en ondernemers die het betreft en of dit overleg tot aanpassing van de plannen heeft geleid. Daarnaast heeft het college heeft aangegeven dat de nieuwe plannen in verschillende stappen worden ingevoerd. D66 wil weten hoe die fases eruit ziet en of de plannen aangepast kunnen worden als ze niet blijken te werken. ‘Plannen moeten niet achter een bureau gemaakt worden, maar in overleg met de verenigingen en ondernemers die het aangaat,’ besluit Maessen.