Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven.

Het college heeft nu eerst een aantal basisrandvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden. Het gaat met name om ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden, zoals ruimte voor ontspanning en ambachtelijke ruimte, zonder grootschalige detailhandel.

Ook is er hier geen ruimte voor een bioscoop, kantoren en functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven. Er mogen westelijk van de Vasim wel evenementen worden georganiseerd. De relatie van de Vasim met het water moet worden versterkt en een groene ruimtelijke verbinding van Park West naar de rivier is een grote wens van de gemeente.

De ambitie voor het gebied wordt samen met verschillende partijen ontwikkeld, waaronder de huidige gebruikers van het gebied (Waalhalla en De Cultuurspinnerij), Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, bewoners en ondernemers uit de omgeving, en investeerders. In samenspraak met hen en op basis van een marktverkenning wordt in het najaar een ambitiedocument voor het gebied gemaakt.

In deze periode wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over het mogelijk vestigen van het archeologisch en kunstdepot in de Vasim van de provincie Gelderland, gemeente Arnhem, musea Valkhof en Moderne Kunsten en de gemeente Nijmegen. Deze ontwikkeling past ook binnen de ambitie van een bruisende culturele invulling. Als het depot met een publieksfunctie in de Vasim komt, is er nog voldoende ruimte voor andere activiteiten.

Achtergrond

In november 2014 besloten de Provincie en de gemeente de plannen voor het Vrijheidsmuseum WOII niet voort te zetten. Hierna kocht de gemeente het pand CP Kelco. In een deel van dat gebouw is nu tijdelijk Waalhalla gevestigd. In maart 2015 stelde de gemeenteraad het aangepaste bestemmingsplan vast voor het Mercuriuspark, waar de Vasim ook onder valt. Daarin is al ingezet op het creëren van een bruisende ‘lifestyle’ plek (cultuur, ambacht en leisure).

Foto: commons.wikimedia.org