De heer J.G. (Johan) Willemstein (63) ontving op 16 juli 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wandelsport in het algemeen en de Vierdaagse in het bijzonder.

De heer Willemstein is sinds 1981 betrokken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Hij is begonnen als controleur, opgeklommen in 1993 tot plaatsvervangend marsleider, en sinds 2001 bestuurslid en vanaf 2008 marsleider en voorzitter van Stichting De 4Daagse. De stichting organiseert jaarlijks, onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en in samenwerking met het ministerie van Defensie en de gemeente Nijmegen, de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. De deelnemers zijn zowel burgers als militairen, afkomstig uit circa zeventig landen. De Vierdaagse en de gelijktijdig plaatsvindende feesten zijn al enige jaren het grootste publieksevenement in Nederland.

De heer Willemstein levert een belangrijke bijdrage aan het nationaal en internationaal op de kaart zetten van dit evenement. Zo bezoekt hij als lid en auditor van de Internationale Marching League (IML) – een stichting die wereldwijd wandelen als gezonde recreatie promoot – jaarlijks (als wandelaar) verschillende meerdaagse wandelevenementen en representeert daar, naast de advisering aan de IML, ook de Vierdaagse. Daarnaast was hij de motor achter de oprichting van de Stichting Vierdaagse Sponsorloop, die het lopen voor goede doelen tijdens het evenement stimuleert en faciliteert .

Sinds 2000 is de heer Willemstein bestuurlijk actief binnen de KNBLO, thans Koninklijke Wandelbond Nederland, waarbij hij in de periode van 2007-2014 nog vicevoorzitter was, (56.000 leden, 1.100 aangesloten organisaties en 1.270 evenementen) Hij was in de jaren negentig voorzitter van het jeugdbestuur van voetbalvereniging DVV in Duiven (1.250 leden en 50 jeugdteams)  en is secretaris van de bridgeclub Doesburg.