De Bibliotheek Gelderland Zuid start een intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs om ‘leesvrees’ tegen te gaan. Het Montessori College in Nijmegen is de eerste middelbare school waar het concept ‘Bibliotheek op school’ wordt uitgerold.

De samenwerking tussen bibliotheek en school legt extra focus op taal- en informatievaardigheden. Belangrijke basisvaardigheden die je nodig hebt om je goed te kunnen ontwikkelen. Uit onderzoeken blijkt dat 15% van de jongeren laaggeletterd is, 25% van de vmbo-leerlingen hun studieteksten niet begrijpt en 67% van de vmbo’ers leesvrees heeft opgebouwd.

Met een wisselende aangepaste boekencollectie en diverse leesbevorderingsactiviteiten op scholen, werken school en bibliotheek samen aan het bevorderen van leesplezier en informatievaardigheden bij leerlingen. Stephan Haukes, sectordirecteur vmbo van het Montessori College: “Taalvaardigheid alleen onder de aandacht brengen tijdens het vak Nederlands, blijkt in de praktijk niet voldoende. Met behulp van de expertise van de bibliotheek willen we docenten uitdagen om lezen en informatievaardigheden in elke les te integreren.”

De ‘Bibliotheek op school’ is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken. De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft deze samenwerking inmiddels met meer dan dertig basisscholen in hun werkgebied. Voor het voortgezet onderwijs heeft het Montessori College de primeur.

Foto gemaakt door: Marcel Krijgsman.