De Stadswinkel van de gemeente Nijmegen is vanaf 2 mei gevestigd op Mariënburg 30, naast de bibliotheek. In verband met de verhuizing is de huidige Stadswinkel op Mariënburg 75 gesloten op 27 april (Koningsdag), 28 april en 29 april.

Bereikbaarheid 28 en 29 april
Op Koningsdag is de hele gemeente gesloten. Op donderdag 28 en vrijdag 29 april is alleen de Stadswinkel gesloten, vanwege de verhuizing. De gemeente is dan wel gewoon telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14024 van 8.30 uur tot 17.00 uur. Klanten kunnen op 28 en 29 april terecht bij het Steunpunt Stadswinkel op Meijhorst 70-39 voor spoedaanvragen van paspoort, identiteitskaart en rijbewijs en spoedgevallen (overlijdens- en geboorteaangifte). Dat kan alleen op afspraak, tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Nieuwe Stadswinkel
Op 2 mei opent de nieuwe Stadswinkel op de Mariënburg 30. Het pand wordt momenteel verbouwd. Het krijgt een nieuwe, meer uitnodigende entree met roltrappen, en een nieuwe ruimte voor de verschillende balies voor inwoners en ondernemers.

Alles onder één dak
Met de verhuizing wil gemeente de dienstverlening verbeteren: één adres voor inwoners en ondernemers. In de nieuwe Stadwinkel kunnen Nijmegenaren terecht voor onder andere:
– een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
– geboorteaangifte, huwelijken en andere burgerzaken
– gemeentebelastingen
– advies over duurzaam wonen
– leerplichtzaken
– de Gemeentelijke Kredietbank en schuldhulpverlening
– het OndernemersPunt (voormalig Bedrijvenloket en Bureau Zelfstandigen)
– de informatiezuil van het Europe Direct Informatie Centrum
– advies van de Sociaal Raadslieden. Zij verhuizen van Stip Oud-West naar de nieuwe Stadswinkel. Een centrale locatie is makkelijker bereikbaar voor klanten.

De afdeling Werk en het Jongerenloket zijn geen onderdeel meer van de gemeente, maar van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Als de Stadswinkel verhuisd is, heeft de gemeente Nijmegen nog maar twee kantoorpanden:  het Stadhuis en Mariënburg 30. Door de regionalisering, maar ook door efficiënter (samen)werken en een ander huisvestingconcept (flexplekken en thuiswerken) kan de gemeente op huisvestingskosten besparen. Het Steunpunt Stadswinkel in de Meijhorst blijft overigens gewoon geopend.