Gierzwaluwen. Elk jaar komen ze weer, helemaal vanuit Afrika, om hier in Nederland te broeden. Ze zijn volledig van ons afhankelijk voor nestgelegenheid. In ruil schenken ze ons als ware luchtacrobaten spectaculaire avonden en houden ze onze buurten vrij van muggen. Eén gierzwaluw eet dagelijks maar liefst 20.000 insecten en spinnetjes!

In een aantal Nijmeegse wijken zijn er nog veel geschikte nestelplekjes onder dakpannen, achter dakgoten e.d. Dit wordt echter snel minder door sloop en door kiervrije renovatie en nieuwbouw. Om de gierzwaluwen toch een plek te bieden is het ophangen van speciale nestkasten een mogelijkheid.De parallel met vluchtelingen is eenvoudig te maken. Ook zij zijn voor een eigen plekje afhankelijk van onze gastvrijheid, en ze doen daar graag iets voor terug.

Een groep vluchtelingen heeft afgelopen maanden 100 nestkasten voor de gierzwaluw gemaakt. Net als tweeëneenhalf jaar geleden is dat gebeurd in hobbycentrum De Nonnendaal, met goed materiaal en apparatuur en met deskundige begeleiders. Conrad Savy, voorzitter van het hobbycentrum: “Heel fijn en inspirerend om met zoveel mensen samen te werken. Het was waardevol om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Zeker voor de vluchtelingen was het een bijzonder project. Ze voelden zich welkom en geaccepteerd door de deelnemers van het hobbycentrum.”

Nestkasten te koop

De gierzwaluwen arriveren elk jaar vanaf eind april tot in juni. De komende maanden is dus dé tijd om nestkasten op te hangen. Dat kan niet zomaar overal. Belangrijk is dat een nestkast in de zomer niet in de volle middagzon hangt, dan kan het té warm worden. De beste plaats is aan een gevel die op het noorden of noordoosten is georiënteerd, of anders onder een breed dakoverstek. De nestkast moet minimaal 4 meter boven de grond kunnen hangen en er moet vrije ruimte zijn voor het in- en uitvliegen. De vogels vliegen de opening van onderen aan en de jongen vliegen uit door zich in een boog naar beneden te laten vallen.

Ze hebben die valruimte nodig om op snelheid te komen en daarna hoogte te kunnen winnen; als ze op de grond of een plat dak komen kunnen ze níet meer wegkomen! Wil je de gierzwaluwen helpen en heb je een geschikte gevel voor een gierzwaluwnestkast? De nestkasten zijn te koop voor 25 euro per stuk. Bestellen kan: via Alex de Meijer: 06 48820433 of a.de.meijer@gnmf.nl. Twijfel je of je gevel geschikt is, dan kan daarover overlegd worden; ophalen tussen 9.00 en 16.00 uur bij hobbycentrum De Nonnendaal, Nieuwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen-West.