Op woensdag 30 maart tekenden Elisabeth Tuijnman en Bud Joosten, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden in het gemeentehuis van Lingewaard de arbeidsovereenkomst met de nieuwe directeur van Fort Pannerden, Marco Houtschild. Hij treedt per 1 mei aan, en heeft als opdracht om van het volledig heringerichte fort een grote publieksattractie te maken én een toeristische trekker van formaat.

Het managementteam wordt aangevuld met een teamleider bedrijfsvoering en een medewerker marketing, communicatie & educatie, alle deeltijdfuncties. Het drietal werkt intensief samen met maar liefst 75 vrijwilligers, resultaat van een succesvolle wervingscampagne. Het is voor het eerst dat betaalde krachten aantreden om de vrijwilligersorganisatie aan te sturen en te ondersteunen.

Marco Houtschild (Culemborg, 53) is een gedreven en veelzijdige manager die zowel in bestuurlijke kringen als bij complexe culturele projecten het klappen van de zweep kent. Sinds 2014 is hij manager van het GeoFort waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de interactieve beleving: de GeoExperience, de bedrijfsvoering en het team van vrijwilligers.

Hij beschikt over een groot netwerk in de waterliniewereld. Voor zijn inspanningen voor Fort Werk aan het Spoel werd hij onderscheiden door zowel de gemeente Culemborg (Stadsspeld) als door Stichting Liniebreed Ondernemen met de Waterlinie Award 2013: de prijs voor de ondernemer die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor het economisch rendabel maken van (een deel van) de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Ambitie
Fort Pannerden wordt eind april officieel geopend na een complete herinrichting met nieuwe interactieve programma’s, naast de gewilde rondleidingen van nu. Alles draait om ontdekken en beleven, door jong en oud. Fort Pannerden wil dé nieuwe publieksattractie voor de provincie Gelderland worden. De Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden wordt de exploitant van het fort ‘nieuwe stijl’, de gemeente Lingewaard is erfpachter.

De herinrichting is mede mogelijk dankzij bijdragen van Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen, en de partners Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Ook BankGiroLoterij, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ANWB Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds gaven financiële steun. De Vrienden van Fort Pannerden leveren hun bijdrage door vrijwilligers beschikbaar te stellen. Al sinds 2009 zetten deze zich in voor het fort en het gastvrij ontvangen van publiek. Het team is onlangs uitgebreid van 40 naar 75 vrijwilligers.

Onderdeel Nieuwe Hollandse Waterline
Fort Pannerden is te vinden op een landtong in de Waal,  in het hart van rivierlandschap de Gelderse Poort. Het fort is het meeste oostelijke van de 60 stoere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en werd van 1869-1871 gebouwd. Soldaten konden van kilometers afstand zien of vijanden over de Rijn naderden. Ze moesten de toevoer van Rijnwater veilig stellen richting de Waterlinie. Fort Pannerden heet daarom wel ‘de kraan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie’. De Linie is genomineerd als Unesco Werelderfgoed.

Bezoekadres: Fort Pannerden, Waaldijk 1, Doornenburg. www.fortpannerden.eu.