De Nijmeegse VVD-fractie wil van de burgemeester het naadje van de kous weten over het hennepteeltbeleid in Nijmegen. Het opsporen en oprollen van hennepkwekerijen draagt bij aan een veiligere stad en vergroot de leefbaarheid voor alle Nijmegenaren.

Begin februari werd op basis van cijfers van Alliander, de beheerder van het stroomnetwerk, duidelijk dat in Arnhem dubbel zoveel hennepkwekerijen worden opgerold als in Nijmegen. De burgemeester zei hierover dat hij “in het duister tast over het verschil” tussen beide steden en tegelijk dat “de cijfers geen aanleiding geven om het hennepbeleid aan te scherpen”.

De Nijmeegse VVD-fractie vindt het vreemd dat de burgemeester geen idee heeft waarom Arnhem veel meer hennepkwekerijen worden opgerold, maar dat hij wél de conclusie trekt dat er niets hoeft te gebeuren aan het Nijmeegse hennepteeltbeleid. De Nijmeegse VVD-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.