“Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving.” In de gemeente Beuningen zien ze steeds meer burgerinitiatieven om dit te realiseren. Zo worden er buurtpreventie WhatsApp-groepen opgericht. Zeventig bewoners van de Constantiuslaan, Deciushof en Hadrianussingel in Beuningen starten aankomende zaterdag met zo’n WhatsApp groep.

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om zo hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen dit initiatief van harte toe.

WhatsApp buurtpreventie in Beuningen

Zeventig bewoners van de Constantiuslaan, Deciushof en Hadrianussingel in Beuningen starten op korte termijn een buurtpreventie WhatsApp groep. Om iedereen over dit initiatief te informeren worden er in de straten WhatsApp borden opgehangen (zie bijlage). Zaterdag 30 januari om 10.00 uur wordt het eerste bord officieel onthuld door burgemeester Carol van Eert en Berno Moser, Teamchef politie Tweestromenland. Zij geven hiermee het startsein voor de WhatsApp groep voor deze buurt.