De Nutsschool Lankforst heeft de prijsvraag Pimp je Schoolplein van de gemeente Nijmegen gewonnen. De school krijgt 10.000 euro om het plein op te knappen met meer groen en een inrichting die uitnodigt tot bewegen. Bewegen is namelijk niet alleen leuk en gezond, maar onderzoek wijst uit dat het de hersens ook actiever maakt. De gemeente organiseert eind januari hierover ook de inspiratieconferentie ‘Bewegen(d) leren’ voor het primair onderwijs.

Het leerlingenparlement van de Nutsschool Lankforst bedacht samen met het docententeam een gevarieerd inrichtingsplan voor een ‘Beweeg- en groeiplein’, met boomstammen, zwerfkeien, hoogteverschillen, houten palen, speelobjecten van wilgentenen, klimgrepen op een muur, plantenbakken, bomen en struiken.

Prijsvraag Pimp je Schoolplein
De gemeente Nijmegen schreef in november onder Nijmeegse basisscholen de prijsvraag Pimp je Schoolplein uit, om leerlingen meer te stimuleren tot bewegen. Beweging is leuk, gezond, en ook belangrijk voor de werking van de hersenen. Niet alleen tijdens gymles, maar ook in de pauzes. Achttien basisscholen dienden daarom een plan in om hun schoolplein groener en beweegvriendelijker te maken.

Een jury bestaande uit de directeur en een leerling van basisschool De Dukendonck en een medewerker en wethouder Renske Helmer-Englebert (sport en onderwijs) van de gemeente besloot over de inzendingen. Wethouder Helmer-Englebert verrast de winnende school,  Nutsschool Lankforst, op 7 januari tijdens een gezamenlijke pauze van de leerlingen, en reikt de cheque uit.

De gemeente biedt de scholen die niet gewonnen hebben, een springtouwenpakket en een adviesgesprek over (subsidiemogelijkheden voor) het groener en beweegvriendelijker maken van hun schoolplein aan.

Conferentie Bewegen(d) leren 25 januari
Beweging kan vaker een plek krijgen tijdens de reguliere lessen. Om alle Nijmeegse leerkrachten daarover te informeren en ideeën aan te reiken, biedt de gemeente op 25 januari de (gratis) conferentie Bewegen(d) Leren aan, voor directeuren, groepsleerkrachten en vakleerkrachten in het Nijmeegse primair onderwijs. Op de conferentie spreken onder meer prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, en prof. dr. Koen Breedveld, bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid, over hoe beweging een positieve bijdrage levert aan het onderwijs, en zijn er verschillende ‘inspiratieshots’.