Met volle kracht gaan ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken om de regio Arnhem Nijmegen economisch sterk te houden en te krijgen. Daarvoor roepen zij  de Economic Board Arnhem Nijmegen in het leven. De Economic Board houdt zich bezig met het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Aan de voorbereiding van de Economic Board is zorgvuldig gewerkt en nu staat iedereen klaar om van start te gaan.

De leden van de board zijn bekend, evenals de directeur die uitvoering gaat geven aan de plannen van de Economic Board. De Economic Board wordt gevormd door vijftien leden. De kennisinstellingen worden vertegenwoordigd door Kees Boele (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Peter van  Dongen (Van Hall Larenstein), Ben Geerdink (ROC Rijn IJssel), Leon van Halder (Radboudumc) en Gerard Meijer (Radboud Universiteit). Marcel Hielkema (VNO-NCW), Peter Molengraaf (Alliander), Monique Noomen (Eiffel), Edwin de Rooij (Synthon) en Charles Smit (NXP) nemen vanuit het bedrijfsleven deel aan de Economic Board. Vanuit de overheden hebben burgemeester Hubert Bruls (gemeente Nijmegen), wethouder Ron König (gemeente Arnhem), burgemeester Toon van Asseldonk (gemeente Overbetuwe), gedeputeerde Michiel Scheffer (provincie Gelderland) zitting in de board. De deelname van burgemeester Cees van der Knaap (gemeente Ede) zorgt voor de verbinding met de regio Food Valley (Ede/Wageningen).

Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de Economic Board: “De regio heeft veel te bieden op gebied van economie, onderwijs, cultuur en toerisme. Om die kansen landelijk en internationaal te benutten is samenwerking nodig. De Economic Board is daarbij erg belangrijk.” De Economic Board wordt ondersteund door het projectbureau Economic Board. Directeur van het projectbureau is Sigrid Helbig. Zij heeft in de afgelopen jaren in het bedrijfsleven veel ervaring opgedaan met het aansturen en (her)structureren van complexe organisaties, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het plannen en uitvoeren van projecten.  Eerder werkte zij voor onder andere de Koninklijke Frans Maas Group, De Rooy Holding en Van Huët. Zij heeft daarnaast ervaring als toezichthouder en commissaris bij organisaties in de zorg, onderwijs en woningbouw.

Sigrid Helbig: “De belangrijkste opgave voor de Economic Board voor 2016 is het maken van een gezamenlijke strategische agenda voor de regio. Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hier dan mee aan de slag. Zo werken we samen aan economische versterking van de regio. Ik kijk ernaar uit om deze samenwerking mede gestalte te geven.” In de regio Arnhem Nijmegen werken 19 gemeenten in een Gemeenschappelijk Orgaan samen op de thema’s economie, mobiliteit, duurzaamheid en wonen. De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit de gemeenten:

Arnhem – Beuningen – Duiven – Doesburg – Druten – Berg en Dal – Heumen – Lingewaard – Montferland – Mook en Middelaar – Nijmegen – Overbetuwe – Renkum – Rheden – Rijnwaarden – Rozendaal – Westervoort – Wijchen – Zevenaar.