In het voorjaar van 2016 verhuist de Stadswinkel naar het pand van de gemeente aan de Mariënburg 30 (naast de bibliotheek). Hiermee wil de gemeente de dienstverlening verbeteren; vanaf dat moment vinden Nijmegenaren hier alle gemeentelijke loketten onder één dak. Op 30 november start de verbouwing van het gebouw de Mariënbeurs, aan de Mariënburg 30. Het pand gaat daarvoor dicht en de afdelingen en loketten verhuizen tijdelijk naar de huidige Stadswinkel (Mariënburg 75).

Vanaf 30 nov: tijdelijke verhuizing loketten Mariënburg 30

Het gebouw aan de Mariënburg 30 (voorheen de Mariënbeurs voor werk & inkomen) wordt vanaf 30 november verbouwd, omdat hier in het voorjaar de nieuwe Stadswinkel wordt gevestigd. Het pand krijgt onder meer een nieuwe, meer uitnodigende entree en een nieuwe ruimte voor de verschillende balies voor inwoners en ondernemers. Het gebouw gaat tijdelijk dicht voor de verbouwing. De volgende afdelingen en loketten verhuizen daarom per 30 november naar de eerste etage van de huidige Stadswinkel aan de Mariënburg 75:

 • Zorg & Inkomen
 • Leerplicht
 • GKB en Schuldhulpverlening

In het voorjaar 2016 trekken alle gemeentelijke loketten voor inwoners en ondernemers (en de bijbehorende backoffices) in de nieuwe Stadswinkel aan de Mariënburg 30. Hiermee wil de gemeente de dienstverlening voor inwoners en ondernemers verbeteren; zij vinden daar dan alle gemeentelijke publieksfuncties onder één dak. Het pand aan de Mariënburg 75 wordt onderverhuurd. Het Steunpunt Stadswinkel in de Meijhorst blijft overigens gewoon geopend.

Alle loketten onder één dak:

In de nieuwe Stadwinkel kunnen Nijmegenaren straks terecht voor onder andere:

 • een paspoort, id-kaart of rijbewijs
 • geboorteaangifte, huwelijken en andere burgerzaken
 • gemeentebelastingen
 • advies over duurzaam wonen
 • leerplichtzaken
 • de Gemeentelijke Kredietbank en schuldhulpverlening
 • ondernemersvragen (Bedrijvenloket en Bureau Zelfstandigen)
 • de informatiezuil van het Europe Direct Informatie Centrum
 • advies van de Sociaal Raadslieden. Zij zijn sinds zomer 2014 in Stip Oud-West gevestigd en verhuizen dit voorjaar terug naar de nieuwe Stadswinkel. Een centrale locatie is makkelijker bereikbaar voor klanten.

De afdeling Werk en het Jongerenloket zijn geen onderdeel meer van de gemeente, maar van het Regionaal Werkbedrijf.

Efficiënter werken
Een aantal gemeentelijke taken is inmiddels regionaal georganiseerd en verhuisd, zoals de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, het Regionaal Werkbedrijf en ICT Rijk van Nijmegen. Hierdoor is onder andere ruimte ontstaan in het pand aan de Mariënburg 30, dat na verbouwing efficiënter kan worden benut. De gemeente kan op huisvestingskosten besparen door de regionalisering, maar ook door efficiënter (samen)werken en een ander huisvestingconcept. Medewerkers maken gebruik van flexplekken en kunnen ook thuis werken. Dit jaar stootte de gemeente haar kantoren in het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg ook af. De gemeente Nijmegen heeft vanaf voorjaar 2016 nog maar twee kantoorpanden in het centrum: het Stadhuis en Mariënburg 30.