De Stichting Sportfondsen Nijmegen, beheerder van de Nijmeegse zwembaden, wil niet meewerken aan het openhouden van het zwembad in Meijhorst. Daarmee worden zowel Dukenburg als de medewerkers van het zwembad in de steek gelaten. Het openhouden van het bad is voor de SP en haar coalitiepartners een harde eis. Sportfondsen Nijmegen krijgt tot 1 december de tijd om mee te werken aan de uitvoering hiervan.

In het coalitieakkoord van SP, GroenLinks, PvdA, DNF en VSP is afgesproken dat het bad niet uit Dukenburg mag verdwijnen. De bezuiniging van twee ton van de vorige coalitie is daarbij niet teruggedraaid. Wel investeert de coalitie eenmalig drie ton voor extra onderhoud om de hoge energiekosten terug te brengen. Sportfondsen heeft aangegeven alleen mee te werken aan de bezuiniging als het zwembad in Dukenburg gesloten kan worden.
SP-raadslid Stijn Vat: “Voor de SP – en ook voor de andere coalitiepartijen – is dat volstrekt onacceptabel.

Het zwembad is noodzakelijk om de voorzieningen in Dukenburg op peil te houden. Sportfondsen is al sinds 2013 op de hoogte van de plannen om bewoners meer te betrekken bij het zwembad en heeft dus voldoende tijd gehad om hier aan mee te werken. De stichting beheert naast het bad in de Meijhorst ook de zwembaden in West, het Goffertbad en het Erica Terpstrabad. Aan Sportfondsen is bovendien aangeboden om de bezuiniging van twee ton uit te smeren over de hele organisatie. Dat moet mogelijk zijn. Adviesbureau Grontmij heeft in 2012 onderzoek verricht naar de kosten van Sportfondsen Nijmegen. Daaruit bleek dat de stichting relatief duur is en dat er in de bedrijfsvoering behoorlijk wat financiële ruimte zit.”

Wethouder Renske Helmer-Englebert (Sport) zoekt momenteel naar een oplossing waarbij de buurtbewoners en zwemverenigingen een belangrijkere rol gaan spelen bij het beheren van het bad. Vat: “Dat betekent zeker niet dat er geen vaste medewerkers meer in dienst zullen zijn, maar wel dat diverse taken worden overgenomen door vrijwilligers. Het mag daarbij alleen gaan om taken waarvoor geen gekwalificeerd personeel nodig is. Voor zwembad Dukenburg blijft een budget over van bijna 360.000 euro per jaar. Sportfondsen krijgt tot 1 december de tijd om mee te werken aan het behoud van het bad. Doet ze dat niet, dan wordt er een andere partij gezocht die er samen met bewoners en zwemverenigingen een bad van en voor Dukenburg van wil maken.”