Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen ruim € 2,5 miljoen subsidie binnengehaald uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).  Het geld zal worden gebruikt voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het PraktijkOnderwijs (PO). Scholen en de gemeente Nijmegen – namens de arbeidsmarkt regio – hebben op woensdag 30 september een samenwerkingsovereenkomst hierover getekend.

Samenwerking tussen scholen en gemeenten in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is steeds belangrijker. De Participatiewet gaat ervan uit dat iedereen naar vermogen meedoet. Dit betekent dat jongeren zo goed mogelijk voorbereid worden op hun werk later. Met een diploma van het WO, HBO of Mbo gaat dat wat makkelijker dan voor jongeren van het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Maar ook zij kunnen vakmanschap leveren. De arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen onderschrijft dit belang en investeert hierin.

Jongeren op stage of leerwerkplek
Dat doet zij via twee lijnen: via ESF en via project Boris. Doelstelling van beide projecten is dat jongeren vanuit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs een betere aansluiting krijgen met de arbeidsmarkt. Met de inzet van Europese (ESF-)middelen, kunnen scholen zelf aan de slag met door henzelf opgezette projecten als ‘Stage-werkplek-leren’ waarbij jongeren worden geplaatst en begeleiding krijgen op stageplekken en werkplekken binnen een leerwerkbedrijf. Het verzorgen van branchecursussen, waardoor vaardigheden die deze jongeren gedurende hun schoolloopbaan opdoen, wordt gewaardeerd. Werkgevers weten zo exact wat deze jongere kan.

Project Boris
Het project Boris is gericht op het verbeteren van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en PraktijkOnderwijs (PO) worden via loopbaanoriëntatie en een traject in een erkend leerbedrijf met een branchecertificaat naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt geleid. Doelstelling is om het ‘werkend leren’ zoals in het MBO meer gewoon is, ook toe te passen binnen VSO en Pro. Het project wordt uitgevoerd door scholen onder penvoering van Werkenrode School. We hebben met elkaar afgesproken dat de scholen 108 leerlingen via deze methodiek zullen gaan begeleiden.